Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zawiadomienie zn.SPIR.6220.8.2020 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. gruntu 1125 obręb Szymanowo, gmina Rawicz

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

SPIR.6220.8.2020.KG                                                        Rawicz, dn.19.05.2020 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U z 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm)

Burmistrz Gminy

Rawicz

z a w i a d a m i a

strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni  słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. gruntu 1125 obręb Szymanowo, gmina Rawicz

 Informuję, że w toku  powyższego  postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia z dnia 06.05.2020 r. (data wpływu: 14.05.2020 roku) zn. N.NS-72/2-21(1)/20
  • Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – opinia z dnia 13.05.2020 roku zn. WOO-IV.4220.529.2020.MM.1
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu z dnia 04.05.2020 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.130.2020.AS

Stosownie do  art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji  obowiązany jest  przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do  przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, że strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

  • poniedziałki  od 8.00 -16.00
  • wtorki, czwartki od 7.00 - 15.00
  • środy od 7.00 -16.00
  • piątki od 7.00 -14.00

w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu i tablicy sołectwa Szymanowo.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi

Katarzyna Górczak

inspektor ds. ochrony środowiska

Tel. 65 546 54 36

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij