W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie o wydanej decyzji zn. SPIR.6220.6.2020 ośrodowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 518/2 obręb Szymanowo gmina Rawicz

XML

Treść

Rawicz, dnia 17.06.2020 roku

IR.6220.6.2020.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 283  ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.IR.6220.6.2020.KG z dnia 15.06.2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 518/2  obręb Szymanowo gmina Rawicz

  1. Decyzja wydana została dla PVE 65 Sp.z.o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
  1. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
  • opinią sanitarną z dnia 12.02.2019 r. (data wpływu: 17.03.2020 roku) zn. N.NS-72/2-12(1)/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz;
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.03.2020 roku zn. WOO-IV.4220.294.2019.NB.2
  • opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 20.03.2020 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.85.2020.AS można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania, tj:

- w poniedziałki od 8.00-16.00;

- wtorki od 7.00-15.00.

- środy od 7:00-16:00

- czwartki od 7:00-15:00

- piątki  od 7.00-14:00

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Szymanowo.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane