W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zawiadomienie zn. SPIR.6220.3.2020.KG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkwoanich zgody na realizację przedsięwziecia polegajaćego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntu 94 i 112/3 obręb Żołędnica, gmina Rawicz

Wersja strony w formacie XML

SPiR.6220.3.2020.KG                                                        Rawicz, dn.06.07.2020 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U z 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm)

 Burmistrz Gminy Rawicz

z a w i a d a m i a

strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 94 i 112/3  obręb Żołędnica, gmina Rawicz

 Informuję, że w toku  powyższego  postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia z dnia 12.02.2020 r.  zn. N.NS-72/2-7(1)/20
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – opinia z dnia 29.06.2020 roku, zn. WOO-IV.4220.175.2020.NB.6
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu z dnia 24.02.2020 roku zn. WR.ZZŚ.435.50.2020.AS

Stosownie do  art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji  obowiązany jest  przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do  przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

  • poniedziałki  od 8.00 -16.00
  • wtorki, czwartki od 7.00 - 15.00
  • środy od 8.00 -16.00
  • piątki od 7.00 -14.00

w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu i tablicy sołectwa Żołędnica.

 

Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi

Katarzyna Górczak

inspektor ds. ochrony środowiska

Tel. 65 546 54 36

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane