W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

zawiadomienie zn. SPIR.6220.15.2020.KG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowanich zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Izbice wraz z przepompowniami ścieków

Wersja strony w formacie XML

SPIR.6220.15.2020.KG                                                                           Rawicz, dn.13.07.2020 roku


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U z 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm)

 Burmistrz Gminy Rawicz

z a w i a d a m i a

strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Izbice   wraz z przepompowniami ścieków. Przedsięwzięcie planowane jest w następujących działkach: 193, 540/1, 292, 224, 250 254/29, 253/6, 253/5, 253/4, 253/2, 253/1, 254/17, 254/28, 244, 451/3, 451/4, 256, 271/1, 271/2, 291, 27/8, 27/7, 48, 23/1, 26, 23/2 obręb Izbice, dz. o nr ewid. gruntu 67 obręb Łaszczyn

 Informuję, że w toku  powyższego  postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia z dnia 12.06.2020  roku zn. N.NS-72/2-41(1)/20
  • Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – opinia z dnia 08.07.2020 roku zn. WOO-II.4220.91.2020.KW.3
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu z dnia 29.06.2020 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.189.2020.RG

Stosownie do  art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji  obowiązany jest  przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do  przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

  • poniedziałki  od 8.00 -16.00
  • wtorki, czwartki od 7.00 - 15.00
  • środy od 8.00 -16.00
  • piątki od 7.00 -15.00

 w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu i tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia sołectwo Izbice i Łaszczyn

 Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane