W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zawiadomienie zn. SPIR.6220.18.2020 o zakończeniu postepowania w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów przy ul. Sarnowskiej 12, w miejscowości Rawicz, dz. o nr ewid. gruntu 1873

XML

Treść

SPiR.6220.18.2020.KG                                                      Rawicz, dn. 27.08.2020 roku


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U z 2018, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.)

 Burmistrz Gminy

Rawicz

z a w i a d a m i astrony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Utworzeniu punktu zbierania odpadów przy ul. Sarnowskiej 12 w miejscowości Rawicz  dz. o nr ewid. gruntu 1873

Informuję, że w toku  powyższego  postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

  • Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Rawiczu – opinia sanitarna  z dnia 04.06.2020 r.  Zn. N.NS-72/2-33(1)/20;
  • Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – opinia z dnia 08.06.2020 roku zn. WOO-IV.4220.712.2020.WB.1
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu z dnia 03.06.2020 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.171.2020.AS

Stosownie do  art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji  obowiązany jest  przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do  przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, że strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

  • poniedziałki  od 8.00-16.00
  • wtorki, czwartki od 7.00-15.00
  • środy od 7.00-16.00
  • piątki od 7.00-14.00

w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu i tablicy w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.


Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane