W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie zn. SPIR.6220.44.2019 o ponownym postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udzialem społeczeństwa

XML

Treść

Rawicz, dn. 01.09.2020 roku

SPIR.6220.44.2019.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 Burmistrz Gminy Rawicz, działając na podstawie art. 33, art. 34 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn.zm.)

 p o d a j e

do publicznej wiadomości informację o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej w postępowaniu administracyjnym z wniosku z dnia 02.12.2019 roku., Inwestor przedsięwzięcia: Fermy Drobiu Woźniak Sp.z.o.o. Żylice 35a, 63-900 Rawicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 3 kurników kur niosek  o łącznej obsadzie 2017,44 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi  na terenie Ferm Drobiu WOŹNIAK Sp.z.o.o. , dz. o nr ewid. gruntu 205/5 obręb Żylice.
Znak sprawy SPIR.6220.44.2019.KG
Mając  na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Rawicz, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  i Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy: wnioskiem, raportem o oddziaływaniu na środowisko, jego uzupełnieniami, uzgodnieniami  i dokumentami zebranymi w sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski w  siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

  • poniedziałki  od 8.00-16.00
  • wtorki, czwartki od 7.00-15.00
  • środy od 8.00-16.00
  • piątki od 7.00-14.00

Informuję również o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 03.09.2020 roku do 9.10.2020 roku włącznie.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać wyłącznie w formie pisemnej, ustnej lub na adres poczty elektronicznej  k.gorczak@rawicz.eu, ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy Rawicz  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz , wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, na tablicy ogłoszeń miejscowości Żylice w celu podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane