W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OBWIESZCZENIE zn. SPIR.6220.30.2020. KG o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 2 kurników chowu wolierowego o obsadzie łącznej 278 910 szt. kur niosek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 21/13 obręb Konarzewo, gmina Rawicz

XML

Treść

Rawicz, dn. 04.09.2020 roku

SPiR.6220.30.2020.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie 2 kurników chowu wolierowego o obsadzie łącznej 278 910 szt. kur niosek  wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na dz. o nr ewid. 21/13 obręb Konarzewo, gmina Rawicz

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Fermy Drobiu Bartosz Lipowczyk Łaszczyn 3, 63-900 Rawicz
  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest: Burmistrz Gminy Rawicz,
  3. Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii w sprawie przed wydaniem decyzji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu oraz Dyrektor  Państwowego Gospodarstwa Wodnego we Wrocławiu i Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  4. Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski Gminy Rawicz
  5. Informuje się o:

- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tut. Urzędzie Miejskim Wydział Strategii Planowania  i Rozwoju, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz pokój 118 tel. 065 546-54-36 w godzinach pracy Urzędu

- możliwości składania przez zainteresowanych wniosków i uwag odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 08.09.2020 roku do 9.10.2020 roku (włącznie) wyłącznie w formie pisemnej, ustnej lub na adres poczty elektronicznej  k.gorczak@rawicz.eu

  1. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza gminy Rawicz przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz , wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Konarzewo w celu podania do publicznej wiadomości.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane