https://rawicz.e-mapa.net/wykazplanow/Załączniki:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kąty I” w Kątach, gmina Rawicz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Rawicz - GPZ Góra, na terenie gminy Rawicz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Sarnowa I" w Rawiczu, gmina Rawicz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Dębnie Polskim
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Łabędziej, Zielonej, Krótkiej i Przyjemskiego położonych w Sierakowie, gmina Rawicz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Piłsudskiego, Wały Kościuszki i Kadeckiej w Rawiczu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Przyjemskiego, Rolniczej i Nowej w Rawiczu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi SIERAKOWO, ul. Zielona
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sarnowskiej i Ceglanej w Rawiczu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korekty przebiegu drogi oznaczonej symbolem O73w1/2 we wsi Sierakowo, gmina Rawicz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rawicz - Sarnowa
Łaszczyn Wschód - załącznik graficzny
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Łaszczyn Zachód” gmina Rawicz
Łaszczyn Zachód - załącznik graficzny
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rawicz Zachód - Sarnowa” w obrębach geodezyjny Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz
"Rawicz Zachó - Sarnowa" Załącznik graficzny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dębno Polskie - Kąty" w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty, gmina Rawicz
Dębno Polskie - Kąty załącznik graficzny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Masłowo Północ" w Masłowie, gmina Rawicz
Masłowo Północ załącznik graficzny