Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5080
Wydziały / Biura 2053
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 1334
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1305
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 1213
Kierownictwo urzędu 1181
Godziny pracy 1159
BZPF.2710.5.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap I 957
Statut Gminy Rawicz 851
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 816
BZPF.2710.26.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 796
KOMUNIKAT Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody 777
BZPF.2710.19.2018 Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 15.387.000,00 złotych 721
Wniosek o udostępnienie informacji 717
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2019 r. 627
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 625
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 594
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 529
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 521
UNIEWAŻNIONY - BZPF.2710.1.2019 Przebudowa ulicy Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 517
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 478
BZPF.2710.2.2019 Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów 473
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 473
UNIEWAŻNIONY - BZPF.2710.4.2019 Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (etap II budowy schroniska) 473
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 471
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 470
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 467
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 446
IR.6840.14.2018 436
BZPF.2710.13.2018 - Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą – wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej 433
BZPF.2710.16.2018 Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 432
BZPF.2710.9.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” 417
Podatek od środków transportowych 414
OGŁASZA drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości 409
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 401
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 388
BZPF.2710.3.2019 Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn 380
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony 379
Wnioski 370
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO 360
Regulamin utrzymania czystości 352
Obsługa informatyczna 350
Zn.IR. 7125. 41 . 2016 345
BZPF.2710.34.2018 Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rawicz 331
Oświadczenie majątkowe za 2016 Grażyna Kośmider 328
BZPF.2710.25.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice – Żylice 319
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 318
BZPF.2710.42.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w Łąkcie - etap III 314
BZPF.2710.48.2018 Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów 314
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.6.2018 Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 311
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 4056
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 187
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 169
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 161
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 160
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 159
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 157
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-III.7820.29.2017.9 156
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 155
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 155
INFORMACJA 154
Obwieszczene IR.6733.36.2017 154
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 154
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 153
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 153
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 152
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 152
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 152
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 152
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 151
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 150
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 150
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 150
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 149
IR.6733.50.2017.BW 148
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 148
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 147
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 147
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 146
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 145
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 143
IR.6733.51.2017.BW 142
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 142
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 142
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 141
Obwieszczenia IR.6220.6.2017.KG 141
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 139
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 139
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 139
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 138
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 137
Obwieszczenie IR.6721.3.2016.JL + projekt MPZP 136
Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW 136
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 134
Obwieszczenie + projekt zmiany studium wyłożony do publicznego wglądu 134
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 134
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 133
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 132
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.407.2015.11 132
Obwieszczenie IR.6721.3.2016.JL 131
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 247
UCHWAŁA NR XVI/151/15 161
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 155
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 142
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 140
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 139
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 139
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 137
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 137
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 136
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 136
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 135
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 134
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 132
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 131
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 131
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 131
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 129
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 129
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 129
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 129
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 129
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 128
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 128
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 127
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 126
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 126
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 125
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 124
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 124
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 124
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 124
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 124
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 123
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 123
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 123
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 123
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 122
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 121
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 121
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 121
Interpelacja Marek Grzeskowiak 118
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 114
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 113
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 113
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 112
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 112
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 104
UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 59
Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 58
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Rawicz 1032
Interpretacja indywidualna 814
Projekt Budżetu na rok 2018 685
Uchwała Nr SO-0951/18/D/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku 267
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 263
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 260
Uchwała Nr SO-0951/P/22/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rawicz. 259
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 256
Lokalny Program Rewitalizacji 236
Projekt Budżetu na rok 2019 225
Plan Rozwoju Lokalnego 223
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 214
Projekt Budżetu na rok 2017 213
Sołectwo Sierakowo 212
Sołectwo Zielona Wieś 209
Program Ochrony Środowiska 206
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 205
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 198
Sołectwo Słupia Kapitulna 190
Plan Gospodarki odpadami 189
Sołectwo Szymanowo 188
Sołectwo Zawady 182
Sołectwo Załęcze 181
Projekt Budżetu na rok 2016 172
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 170
Sołectwo Ugoda 167
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 166
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 162
Sołectwo Stwolno 159
Sołectwo Wydawy 159
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 158
Projekt Budżetu na rok 2015 158
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 152
Dział w budowie. 150
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 150
Zarządzenie Nr 912/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2018 rok 149
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 146
Aktualizacja programu ochrony środowiska 145
Zarządzenie Nr 571/2016 145
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 144
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 143
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 141
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 136
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 135
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 130
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 127
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 126
Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok 126
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok 126
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 125
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 2694
Rejestr instytucji kultury 1434

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij