Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3877
Wydziały / Biura 1476
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 1191
Kierownictwo urzędu 885
Godziny pracy 859
BZPF.2710.26.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 746
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 707
Statut Gminy Rawicz 654
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 607
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 586
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 570
Wniosek o udostępnienie informacji 552
KOMUNIKAT Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody 549
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 536
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 442
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 438
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 428
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 399
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 396
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 387
BZPF.2710.13.2018 - Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą – wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej 384
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2018 r. 371
BZPF.2710.16.2018 Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 364
BZPF.2710.19.2018 Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 15.387.000,00 złotych 363
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 333
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 320
IR.6840.14.2018 318
Zn.IR. 7125. 41 . 2016 306
Podatek od środków transportowych 305
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 294
Regulamin utrzymania czystości 285
BZPF.2710.34.2018 Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rawicz 278
Wnioski 274
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 273
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.6.2018 Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 271
BZPF.2710.25.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice – Żylice 270
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.10.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 266
Obsługa informatyczna 264
BZPF.2710.42.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w Łąkcie - etap III 255
Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu 248
BZPF.2710.12.2018 Przebudowa odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie wraz z kanalizacją deszczową, usunięciem kolizji energetycznej i gazowej 242
Zn.IR.6845.38.2017 242
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 239
BZPF.2710.23.2018 Budowa dróg utwardzonych na terenie gminy Rawicz 237
Zn.IR. 7125. 1. 2018 236
Oświadczenie majątkowe za 2016 Grażyna Kośmider 234
BZPF.2710.49.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 231
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.17.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 231
IR.6840.04.2014 BURMISTRZ GMINY RAWICZ podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 229
Zn.IR.6845.38.2018 229
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 2926
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 147
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 133
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 129
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 129
INFORMACJA 125
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 124
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 123
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 121
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 121
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 120
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 119
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 119
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 119
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 118
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 118
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 118
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 118
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 118
IR.6733.51.2017.BW 117
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 117
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 117
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 117
Obwieszczene IR.6733.36.2017 116
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 115
IR.6733.50.2017.BW 115
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 115
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 113
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 113
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 113
Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW 113
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 113
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 113
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 113
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.407.2015.11 113
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 112
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 112
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 110
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 110
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 107
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 107
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 107
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-III.7820.29.2017.9 107
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 107
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 106
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 105
Obwieszczenie IR.6733.90.2017.AW 101
Obwieszczenia IR.2713.23.2017.JL o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. 100
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz 100
Obwieszczenie IR.6733.91.2017.BW 99
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miejskiej 630
Skład Rady 564
Komisje Rady Miejskiej 324
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 183
UCHWAŁA NR XVI/151/15 118
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 117
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 108
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 107
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 106
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 104
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 104
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 104
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 103
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 103
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 103
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 102
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 101
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 100
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 100
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 100
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 99
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 99
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 98
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 98
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 98
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 98
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 98
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 97
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 97
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 97
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 97
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 97
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 97
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 97
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 96
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 96
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 95
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 95
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 95
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 94
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 92
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 92
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 91
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 90
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 88
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 86
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 86
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 84
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 81
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 78
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Rawicz 670
Interpretacja indywidualna 613
Projekt Budżetu na rok 2018 545
Uchwała Nr SO-0951/18/D/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku 226
Uchwała Nr SO-0951/P/22/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rawicz. 217
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 190
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 171
Lokalny Program Rewitalizacji 170
Projekt Budżetu na rok 2017 168
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 166
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 164
Sołectwo Sierakowo 157
Sołectwo Zielona Wieś 152
Plan Rozwoju Lokalnego 151
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 145
Sołectwo Zawady 144
Program Ochrony Środowiska 143
Sołectwo Słupia Kapitulna 142
Sołectwo Załęcze 133
Plan Gospodarki odpadami 130
Projekt Budżetu na rok 2016 127
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 126
Sołectwo Ugoda 126
Projekt Budżetu na rok 2015 125
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 124
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 122
Sołectwo Wydawy 120
Sołectwo Stwolno 119
Projekt Budżetu na rok 2019 118
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 116
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 115
Zarządzenie Nr 571/2016 112
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 111
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 109
Dział w budowie. 108
Aktualizacja programu ochrony środowiska 107
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 107
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 107
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 107
Sołectwo Szymanowo 106
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 105
Wykaz dotacji przekazanych w 2016 roku 104
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 102
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 102
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok 102
Wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku 102
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 100
Zarządzenie Nr 912/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2018 rok 100
Wykaz dotacji przekazanych w 2013 roku 99
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 31 marca 2017 98
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1777
Rejestr instytucji kultury 978

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij