Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 7396
Wydziały / Biura 4515
Godziny pracy 2713
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 2078
UNIEWAŻNIENIE BZPF.2710.16.2019 Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu 1764
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 1763
Kierownictwo urzędu 1733
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 1423
BZPF.2710.26.2019 Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu 1338
KOMUNIKAT Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody 1335
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 1179
Statut Gminy Rawicz 1131
BZPF.2710.19.2018 Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 15.387.000,00 złotych 1116
BZPF.2710.5.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap I 1098
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2019 r. 943
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 939
Wniosek o udostępnienie informacji 910
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 869
BZPF.2710.26.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 854
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 697
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PROMOCJI 687
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 680
BZPF.2710.13.2019 Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu 674
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 651
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO 632
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 612
UNIEWAŻNIONY - BZPF.2710.1.2019 Przebudowa ulicy Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 591
Podatek od środków transportowych 589
Sprzedaż napojów alkoholowych 588
UNIEWAŻNIONY - BZPF.2710.4.2019 Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (etap II budowy schroniska) 562
Archiwum oświadczeń majątkowych (do 02.03.2015) 556
BZPF.2710.9.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” 549
BZPF.2710.2.2019 Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów 545
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 541
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 540
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 533
AKTUALNE BZPF.2710.14.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” na potrzeby SP Nr 3 w Rawiczu, SP Nr 4 w Rawiczu, SP w Sierakowie oraz SP w Masłowie (etap 2) 523
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 522
Wnioski 512
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 511
IR.6840.14.2018 509
BZPF.2710.13.2018 - Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą – wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej 508
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 506
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.17.2019 Budowa schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz - etap II 505
BZPF.2710.16.2018 Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 498
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 496
Granice obwodu głosowania i siedziba obwodowej komisji wyborczej 492
OGŁASZA drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości 491
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 472
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony 452
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 5562
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 237
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 226
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 221
Obwieszczene IR.6733.36.2017 217
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 214
Obwieszczenia IR. 6730.1.279.2017 213
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 213
INFORMACJA 212
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 209
Obwieszczenie IR.6721.3.2016.JL + projekt MPZP 209
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 208
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 207
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 207
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-III.7820.29.2017.9 206
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 205
IR.6733.50.2017.BW 204
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej 204
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 203
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 203
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 203
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 201
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 201
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 201
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 199
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 196
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 196
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 196
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 195
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 195
Obwieszczenie IR.6721.3.2016.JL 194
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 193
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 193
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 193
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 191
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 191
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 191
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 191
Obwieszczenia IR.6220.6.2017.KG 190
Obwieszczenie + projekt zmiany studium wyłożony do publicznego wglądu 187
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 183
ZAWIADOMIENIE IR.6220.7.2018 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 183
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 182
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 181
IR.6733.51.2017.BW 180
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 179
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 178
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 177
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 176
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 176
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 322
UCHWAŁA NR XVI/151/15 212
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 201
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 198
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 192
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 191
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 191
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 187
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 186
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 185
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 184
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 182
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 182
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 182
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 181
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 180
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 179
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 177
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 177
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 175
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 174
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 174
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 174
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 173
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 173
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 172
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 172
Interpelacja Marek Grzeskowiak 171
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 171
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 171
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 171
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 169
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 167
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 165
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 164
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 163
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 163
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 161
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 161
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 159
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 159
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 158
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 158
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 157
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 156
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 149
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 148
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 148
UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 104
Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 99
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Rawicz 1530
Interpretacja indywidualna 1087
Projekt Budżetu na rok 2018 823
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 420
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 345
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 344
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 338
Lokalny Program Rewitalizacji 337
Uchwała Nr SO-0951/18/D/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku 327
Uchwała Nr SO-0951/P/22/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rawicz. 309
Projekt Budżetu na rok 2019 304
Sołectwo Sierakowo 288
Plan Rozwoju Lokalnego 287
Program Ochrony Środowiska 285
Projekt Budżetu na rok 2017 282
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 279
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 274
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 274
Sołectwo Zielona Wieś 270
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 269
Sołectwo Szymanowo 263
Sołectwo Słupia Kapitulna 256
Sołectwo Załęcze 253
Plan Gospodarki odpadami 252
Sołectwo Zawady 246
Projekt Budżetu na rok 2016 231
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 227
Sołectwo Stwolno 225
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 222
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 221
Sołectwo Ugoda 221
Sołectwo Wydawy 215
Projekt Budżetu na rok 2015 210
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 206
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 205
Aktualizacja programu ochrony środowiska 197
Zarządzenie Nr 571/2016 197
Zarządzenie Nr 912/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2018 rok 197
Dział w budowie. 194
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 194
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 194
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 187
Sołectwo Izbice 186
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 I półrocze 186
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 184
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 182
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 181
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 180
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 178
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 176
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 3666
Rejestr instytucji kultury 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij