Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 6567
Wydziały / Biura 3389
Godziny pracy 2121
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1850
UNIEWAŻNIENIE BZPF.2710.16.2019 Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu 1677
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 1604
Kierownictwo urzędu 1508
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 1399
KOMUNIKAT Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody 1211
BZPF.2710.26.2019 Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu 1165
BZPF.2710.19.2018 Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 15.387.000,00 złotych 1090
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 1058
BZPF.2710.5.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap I 1038
Statut Gminy Rawicz 1032
Wniosek o udostępnienie informacji 850
BZPF.2710.26.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 831
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2019 r. 831
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 819
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 671
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 637
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 608
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PROMOCJI 580
BZPF.2710.13.2019 Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu 577
UNIEWAŻNIONY - BZPF.2710.1.2019 Przebudowa ulicy Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 567
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 558
UNIEWAŻNIONY - BZPF.2710.4.2019 Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (etap II budowy schroniska) 530
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO 529
BZPF.2710.9.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” 524
BZPF.2710.2.2019 Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów 523
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 523
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 516
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 512
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 502
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 500
AKTUALNE BZPF.2710.14.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” na potrzeby SP Nr 3 w Rawiczu, SP Nr 4 w Rawiczu, SP w Sierakowie oraz SP w Masłowie (etap 2) 499
Podatek od środków transportowych 490
BZPF.2710.13.2018 - Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą – wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej 487
IR.6840.14.2018 487
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 482
BZPF.2710.16.2018 Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 471
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 466
OGŁASZA drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości 466
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.17.2019 Budowa schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz - etap II 447
Wnioski 443
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 442
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 441
Sprzedaż napojów alkoholowych 439
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony 432
BZPF.2710.3.2019 Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn 428
Zn.IR. 7125. 41 . 2016 423
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 5053
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 217
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 202
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 200
Obwieszczene IR.6733.36.2017 198
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 195
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 194
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 191
INFORMACJA 188
Obwieszczenie IR.6721.3.2016.JL + projekt MPZP 187
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 186
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-III.7820.29.2017.9 186
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 185
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 185
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 185
Obwieszczenia IR. 6730.1.279.2017 184
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 182
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 181
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 181
IR.6733.50.2017.BW 180
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 179
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 179
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 178
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 178
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 177
Obwieszczenie IR.6721.3.2016.JL 177
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 177
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 176
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 176
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 175
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 173
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 173
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 171
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 170
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 170
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 170
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej 170
Obwieszczenia IR.6220.6.2017.KG 168
Obwieszczenie + projekt zmiany studium wyłożony do publicznego wglądu 168
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 168
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 167
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 165
IR.6733.51.2017.BW 161
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 161
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 161
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 161
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 159
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 159
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 158
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 157
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 288
UCHWAŁA NR XVI/151/15 185
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 183
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 174
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 171
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 170
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 169
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 165
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 163
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 163
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 162
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 162
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 162
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 162
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 162
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 160
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 158
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 158
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 157
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 157
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 157
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 155
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 154
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 153
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 153
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 153
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 151
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 151
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 151
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 151
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 151
Interpelacja Marek Grzeskowiak 150
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 149
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 149
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 147
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 146
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 145
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 144
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 143
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 143
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 143
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 142
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 141
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 138
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 138
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 133
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 132
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 129
UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 85
Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 80
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Rawicz 1367
Interpretacja indywidualna 990
Projekt Budżetu na rok 2018 774
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 318
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 312
Uchwała Nr SO-0951/18/D/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku 307
Lokalny Program Rewitalizacji 303
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 299
Uchwała Nr SO-0951/P/22/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rawicz. 291
Projekt Budżetu na rok 2019 270
Sołectwo Sierakowo 261
Plan Rozwoju Lokalnego 260
Program Ochrony Środowiska 257
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 254
Projekt Budżetu na rok 2017 253
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 248
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 246
Sołectwo Zielona Wieś 244
Sołectwo Szymanowo 232
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 229
Sołectwo Słupia Kapitulna 229
Sołectwo Załęcze 225
Plan Gospodarki odpadami 224
Sołectwo Zawady 223
Projekt Budżetu na rok 2016 208
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 202
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 201
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 200
Sołectwo Ugoda 198
Sołectwo Stwolno 195
Sołectwo Wydawy 191
Projekt Budżetu na rok 2015 189
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 184
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 181
Aktualizacja programu ochrony środowiska 180
Zarządzenie Nr 571/2016 175
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 174
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 173
Zarządzenie Nr 912/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2018 rok 173
Dział w budowie. 171
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 170
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 166
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 I półrocze 163
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 162
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 160
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 160
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 158
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 156
Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok 154
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 153
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 3270
Rejestr instytucji kultury 1812

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij