Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3007
Wydziały / Biura 999
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 963
BZPF.2710.26.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 680
Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 640
Godziny pracy 634
Kierownictwo urzędu 630
Statut Gminy Rawicz 505
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 495
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 479
Archiwum oświadczeń majątkowych (do 02.03.2015) 452
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 414
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 411
Wniosek o udostępnienie informacji 402
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 396
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 381
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 359
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 356
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 328
BZPF.2710.16.2018 Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 306
BZPF.2710.13.2018 - Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą – wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej 291
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2018 r. 284
Zn.IR. 7125. 41 . 2016 280
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 265
Podatek od środków transportowych 255
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 250
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.6.2018 Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 247
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.10.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 246
Regulamin utrzymania czystości 235
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 230
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 225
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 223
Zn.IR.6845.38.2017 215
BZPF.2710.49.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 211
BZPF.2710.12.2018 Przebudowa odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie wraz z kanalizacją deszczową, usunięciem kolizji energetycznej i gazowej 207
Zn.IR. 7125. 1. 2018 206
Zn.IR.6845.38.2018 206
Wnioski 204
BZPF.2710.23.2018 Budowa dróg utwardzonych na terenie gminy Rawicz 197
BZPF.2710.19.2018 Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 15.387.000,00 złotych 196
BZPF.2710.25.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice – Żylice 195
BZPF.2710.34.2018 Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rawicz 195
IR.6840.04.2014 BURMISTRZ GMINY RAWICZ podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 195
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.17.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 193
BZPF.2710.2.2018 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 191
BZPF.2710.47.2017 Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze 191
BZPF.2710.46.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych 190
Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu 189
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.21.2018 Remont sieci kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Saperskiej w Rawiczu 189
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kąty, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00050458/5 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 70 o powierzchni 8.0249 ha 186
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1981
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 123
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 110
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 109
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 108
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 106
INFORMACJA 105
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 105
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 102
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 101
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 101
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 101
IR.6733.51.2017.BW 100
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 100
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 100
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 100
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 100
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 100
Obwieszczene IR.6733.36.2017 99
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 98
IR.6733.50.2017.BW 97
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 97
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 97
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 97
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 97
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 96
Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW 96
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 95
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 95
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 94
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.407.2015.11 94
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 93
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 93
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 93
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 93
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 92
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 91
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 90
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 89
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 89
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 89
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 89
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 88
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 88
Obwieszczenie IR.6733.90.2017.AW 86
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 85
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz 85
Obwieszczenia IR.2713.23.2017.JL o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. 84
Obwieszczenie IR.6733.91.2017.BW 84
OBWIESZCZENIE IR.6721.5.2018.JL 82
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miejskiej 454
Skład Rady 384
Komisje Rady Miejskiej 258
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 149
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 94
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 92
UCHWAŁA NR XVI/151/15 92
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 89
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 89
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 88
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 88
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 87
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 86
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 85
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 84
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 84
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 84
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 84
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 84
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 83
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 83
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 83
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 83
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 83
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 82
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 82
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 82
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 82
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 82
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 82
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 82
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 82
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 82
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 82
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 81
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 81
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 81
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 81
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 80
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 79
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 79
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 79
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 77
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 77
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 75
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 74
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 72
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 71
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 70
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 66
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Interpretacja indywidualna 464
Statut Gminy Rawicz 441
Projekt Budżetu na rok 2018 375
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 143
Lokalny Program Rewitalizacji 134
Projekt Budżetu na rok 2017 124
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 123
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 122
Sołectwo Zielona Wieś 121
Sołectwo Sierakowo 113
Plan Rozwoju Lokalnego 108
Sołectwo Słupia Kapitulna 107
Sołectwo Zawady 107
Program Ochrony Środowiska 106
Sołectwo Załęcze 105
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 102
Projekt Budżetu na rok 2015 102
Projekt Budżetu na rok 2016 101
Sołectwo Stwolno 99
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 98
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 97
Sołectwo Ugoda 96
Plan Gospodarki odpadami 95
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 94
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 93
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 91
Sołectwo Wydawy 90
Aktualizacja programu ochrony środowiska 89
Wykaz dotacji przekazanych w 2016 roku 89
Dział w budowie. 88
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 88
Wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku 87
Zarządzenie Nr 571/2016 87
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 86
Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok 86
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok 86
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 86
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 86
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 85
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 31 marca 2017 84
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 84
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 84
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 83
Wykaz dotacji przekazanych w 2013 roku 83
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 81
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 81
Nabór kandydatów do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 81
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku 81
Wykaz dotacji przekazanych w 2009 roku 81
Wykaz dotacji przekazanych w 2010 roku 80
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1286
Rejestr instytucji kultury 678

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij