Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1266
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 288
Wydziały / Biura 286
Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 187
Kierownictwo urzędu 185
Godziny pracy 176
Statut Gminy Rawicz 176
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 151
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 124
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 117
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 111
Archiwum oświadczeń majątkowych (do 02.03.2015) 110
Wniosek o udostępnienie informacji 109
BZPF.2710.46.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych 101
BZPF.2710.47.2017 Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze 84
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 80
Wnioski 76
Podatek od środków transportowych 73
BZPF.2710.49.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 67
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2017 r. 63
Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu 62
BZPF.2710.2710.45.2017 Konserwacja oswietlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz 59
BZPF.2710.48.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 54
Wnioski 54
Regulamin utrzymania czystości 52
INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku 49
Burmistrz Gminy Rawicz poszukuje osoby bądź podmiotu gospodarczego do prowadzenia szaletów miejskich na Rawickim Rynku w okresie od 1 listopada 2017r. do 31 grudnia 2018 r. 48
Karty informacyjne 48
IR.6840.04.2014 BURMISTRZ GMINY RAWICZ podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 43
Zadania urzędu 41
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia 40
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych 39
Wnioski 35
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 33
IR.6840.10.2017Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmian. ), 33
Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej 33
BZPF.2713.12.2017 32
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Przedszkolu nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu 32
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok Nowak Anna 32
Zwrot opłaty skarbowej 32
Oświadczenie majątkowe za 2016 Grażyna Kośmider 31
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 30
BZPF.2710.41.2017 Przebudowa dróg szutrowych na tłuczniowe na terenie gminy Rawicz - pakiet 2 30
BZPF.2712.4.2017 Zamówienie podobne do umowy podstawowej Nr BZPF.2710.13.2016 z dnia 29.12.2016 roku pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej” 30
Wnioski 30
Wnioski 30
Wnioski 29
Oczyszczanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Rawicz 28
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 28
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że w dniu 11 października 2017 r. w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży 21 lokali użytkowych 28
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 667
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 41
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 35
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 30
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.407.2015.11 27
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 26
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 25
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 25
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 25
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 25
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 25
INFORMACJA 24
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 24
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 23
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 23
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 23
Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW 23
IR.6733.51.2017.BW 21
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 21
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 21
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 21
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 20
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 20
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 20
Obwieszczene IR.6733.36.2017 20
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 20
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 20
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 20
Obwieszczenie IR.6733.91.2017.BW 20
IR.6733.50.2017.BW 19
Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia 19
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 19
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 19
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 19
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 19
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 19
Obwieszczenia IR. 6733.63.2016 19
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 19
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 19
Obwieszczenie IR.6733.90.2017.AW 19
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz 19
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 18
MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA zawiadamia 18
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 18
Obwieszczenia IR.6220.13.2016.AW 18
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 18
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 18
BURMISTRZ GMINY RAWICZ INFORMUJE 17
OBWIESZCZENI IR. 6733.76.2016 17
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 17
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miejskiej 118
Skład Rady 110
Komisje Rady Miejskiej 73
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 34
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 21
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 21
UCHWAŁA NR XVI/151/15 20
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 20
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 19
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 19
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 19
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 19
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 19
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 19
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 19
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 18
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 18
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 18
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 18
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 18
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 18
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 18
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 18
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 18
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 18
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 18
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 18
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 18
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 18
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 18
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 17
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 17
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 17
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 17
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 17
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 17
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 17
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 17
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 16
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 16
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 16
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 16
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 15
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 12
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 11
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 10
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 9
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 9
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 8
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 7
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Interpretacja indywidualna 153
Projekt Budżetu na rok 2018 111
Projekt Budżetu na rok 2017 32
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 31
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 27
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 25
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok 24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku 24
Sołectwo Zawady 24
Aktualizacja programu ochrony środowiska 23
Lokalny Program Rewitalizacji 23
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 23
Sołectwo Sierakowo 23
Sołectwo Stwolno 23
Sołectwo Ugoda 23
Sołectwo Załęcze 23
Wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku 23
Wykaz dotacji przekazanych w 2016 roku 23
Dział w budowie. 22
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 22
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 22
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 21
Program Ochrony Środowiska 21
Strategia Zrównoważonego Rozwoju 21
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 20
Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok 20
Nabór kandydatów do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 20
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 20
Plan Rozwoju Lokalnego 20
Projekt Budżetu na rok 2015 20
Projekt Budżetu na rok 2016 20
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 20
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 31 marca 2017 19
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 19
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 19
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej 19
Plan Gospodarki odpadami 19
Sołectwo Wydawy 19
Sołectwo Zielona Wieś 19
Wykaz dotacji przekazanych w 2009 roku 19
Wykaz dotacji przekazanych w 2010 roku 19
Wykaz dotacji przekazanych w 2013 roku 19
Zarządzenie nr 570/2016 19
Zarządzenie Nr 571/2016 19
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 18
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 31 marca 2017 18
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do 31 marca 2017 18
Informacja o zgłaszaniu do obwodowych komisji wyborczych 18
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 18
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 346
Rejestr instytucji kultury 164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij