Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3495
Wydziały / Biura 1256
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 1167
Kierownictwo urzędu 756
Godziny pracy 749
BZPF.2710.26.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 724
Statut Gminy Rawicz 579
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 541
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 515
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 497
Wniosek o udostępnienie informacji 488
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 455
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 429
KOMUNIKAT Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody 420
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 415
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 413
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 382
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 379
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 364
BZPF.2710.13.2018 - Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą – wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej 351
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 347
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2018 r. 337
BZPF.2710.16.2018 Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 325
Zn.IR. 7125. 41 . 2016 295
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 290
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 289
Podatek od środków transportowych 279
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 265
Regulamin utrzymania czystości 263
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 261
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.6.2018 Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 261
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.10.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 257
BZPF.2710.25.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice – Żylice 254
BZPF.2710.19.2018 Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 15.387.000,00 złotych 251
BZPF.2710.34.2018 Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rawicz 251
Wnioski 237
Zn.IR.6845.38.2017 233
BZPF.2710.23.2018 Budowa dróg utwardzonych na terenie gminy Rawicz 227
BZPF.2710.12.2018 Przebudowa odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie wraz z kanalizacją deszczową, usunięciem kolizji energetycznej i gazowej 225
Zn.IR. 7125. 1. 2018 224
BZPF.2710.49.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 221
Zn.IR.6845.38.2018 221
IR.6840.04.2014 BURMISTRZ GMINY RAWICZ podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 217
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.21.2018 Remont sieci kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Saperskiej w Rawiczu 214
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.17.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 213
AKTUALNE BZPF.2710.18.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 212
BZPF.2710.2.2018 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 206
Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu 205
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kąty, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00050458/5 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 70 o powierzchni 8.0249 ha 204
BZPF.2710.47.2017 Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze 201
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 2446
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 134
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 119
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 118
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 115
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 114
INFORMACJA 113
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 110
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 110
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 108
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 108
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 108
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 107
IR.6733.51.2017.BW 107
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 107
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 107
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 107
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 107
Obwieszczene IR.6733.36.2017 106
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 106
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 105
IR.6733.50.2017.BW 104
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 104
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 104
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 104
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.407.2015.11 104
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 103
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 103
Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW 103
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 103
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 102
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 102
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 102
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 102
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 102
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 101
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 100
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 98
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 98
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 97
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 97
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 96
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 96
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 96
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 96
Obwieszczenie IR.6733.90.2017.AW 92
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz 92
Obwieszczenia IR.2713.23.2017.JL o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. 91
Obwieszczenie IR.6733.91.2017.BW 91
Obwieszczenia IR.6220.6.2017.KG 89
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miejskiej 538
Skład Rady 444
Komisje Rady Miejskiej 287
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 168
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 105
UCHWAŁA NR XVI/151/15 104
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 98
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 98
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 97
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 95
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 95
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 94
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 93
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 93
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 93
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 92
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 92
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 92
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 92
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 91
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 91
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 91
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 90
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 90
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 89
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 89
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 89
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 88
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 88
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 88
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 88
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 88
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 88
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 88
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 87
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 87
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 87
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 87
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 86
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 85
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 84
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 84
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 84
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 82
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 82
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 78
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 78
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 76
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 74
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 71
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Rawicz 542
Interpretacja indywidualna 537
Projekt Budżetu na rok 2018 462
Uchwała Nr SO-0951/18/D/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku 207
Uchwała Nr SO-0951/P/22/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rawicz. 198
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 163
Lokalny Program Rewitalizacji 153
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 152
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 150
Projekt Budżetu na rok 2017 143
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 142
Sołectwo Sierakowo 140
Sołectwo Zielona Wieś 134
Sołectwo Zawady 129
Plan Rozwoju Lokalnego 128
Program Ochrony Środowiska 124
Sołectwo Słupia Kapitulna 124
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 123
Sołectwo Załęcze 119
Projekt Budżetu na rok 2016 117
Projekt Budżetu na rok 2015 115
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 113
Plan Gospodarki odpadami 112
Sołectwo Ugoda 112
Sołectwo Stwolno 107
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 106
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 106
Sołectwo Wydawy 106
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 105
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 102
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 98
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 98
Zarządzenie Nr 571/2016 98
Aktualizacja programu ochrony środowiska 96
Dział w budowie. 96
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 96
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 96
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 95
Wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku 95
Wykaz dotacji przekazanych w 2016 roku 95
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 94
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok 94
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 92
Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok 92
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 91
Wykaz dotacji przekazanych w 2013 roku 91
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 31 marca 2017 89
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 88
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 88
Nabór kandydatów do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 88
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1540
Rejestr instytucji kultury 824

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij