Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2560
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 897
Wydziały / Biura 799
Kierownictwo urzędu 546
Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 541
Godziny pracy 520
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 447
Statut Gminy Rawicz 415
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 391
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 390
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 364
Archiwum oświadczeń majątkowych (do 02.03.2015) 362
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 339
Wniosek o udostępnienie informacji 332
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 330
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 327
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 315
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 280
Zn.IR. 7125. 41 . 2016 261
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 233
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 233
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2018 r. 232
BZPF.2710.16.2018 Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 228
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.6.2018 Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 225
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.10.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 222
Podatek od środków transportowych 216
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 202
Zn.IR.6845.38.2017 202
BZPF.2710.13.2018 - Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą – wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej 201
Regulamin utrzymania czystości 199
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 192
Zn.IR.6845.38.2018 192
BZPF.2710.49.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 191
BZPF.2710.46.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych 177
BZPF.2710.2.2018 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 176
IR.6840.04.2014 BURMISTRZ GMINY RAWICZ podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 176
Zn.IR. 7125. 1. 2018 173
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kąty, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00050458/5 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 70 o powierzchni 8.0249 ha 171
Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu 171
BZPF.2710.47.2017 Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze 170
Zn.IR.6844.4.2017 166
BZPF.2710.41.2017 Przebudowa dróg szutrowych na tłuczniowe na terenie gminy Rawicz - pakiet 2 165
BZPF.2710.12.2018 Przebudowa odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie wraz z kanalizacją deszczową, usunięciem kolizji energetycznej i gazowej 164
Wnioski 155
Zn.IR.6845.35.2017 BURMISTRZ GMINY RAWICZ Podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości gruntowej z dostępem do drogi gminnej gruntowej , stanowiącej obecnie grunty rolne 151
Ogłoszenie IR.6845.33.2017 145
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.17.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 145
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.11.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 143
AKTUALNE BZPF.2710.21.2018 Remont sieci kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Saperskiej w Rawiczu 140
BZPF.2710.2710.45.2017 Konserwacja oswietlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz 137
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1623
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 107
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 97
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 96
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 88
INFORMACJA 88
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 88
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 88
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 85
Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW 85
IR.6733.51.2017.BW 84
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 84
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 83
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 83
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 83
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 83
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 82
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 82
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.407.2015.11 82
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 81
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 81
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 81
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 81
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 80
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 80
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 80
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 80
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 80
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 80
Obwieszczene IR.6733.36.2017 79
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 79
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 79
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 78
IR.6733.50.2017.BW 78
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 78
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 77
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 77
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 77
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 76
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 76
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 75
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 75
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 75
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 75
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz 75
Obwieszczenie IR.6733.90.2017.AW 74
Obwieszczenia IR.2713.23.2017.JL o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. 73
Obwieszczenie IR.6733.91.2017.BW 73
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 73
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.365.2015.11 71
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miejskiej 358
Skład Rady 326
Komisje Rady Miejskiej 223
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 124
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 82
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 81
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 79
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 78
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 78
UCHWAŁA NR XVI/151/15 78
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 77
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 76
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 76
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 75
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 74
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 74
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 73
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 73
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 73
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 73
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 73
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 73
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 72
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 72
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 72
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 72
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 72
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 71
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 71
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 71
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 71
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 71
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 71
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 71
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 71
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 71
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 70
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 70
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 70
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 69
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 69
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 69
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 67
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 67
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 65
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 63
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 63
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 61
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 61
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 57
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Interpretacja indywidualna 371
Statut Gminy Rawicz 325
Projekt Budżetu na rok 2018 318
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 130
Lokalny Program Rewitalizacji 113
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 106
Projekt Budżetu na rok 2017 102
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 102
Sołectwo Zielona Wieś 97
Plan Rozwoju Lokalnego 91
Sołectwo Zawady 91
Program Ochrony Środowiska 90
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 88
Sołectwo Sierakowo 88
Sołectwo Załęcze 88
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 84
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 83
Plan Gospodarki odpadami 83
Sołectwo Stwolno 83
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 81
Projekt Budżetu na rok 2015 81
Sołectwo Słupia Kapitulna 81
Sołectwo Ugoda 81
Projekt Budżetu na rok 2016 80
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 78
Wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku 78
Aktualizacja programu ochrony środowiska 77
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok 77
Sołectwo Wydawy 77
Wykaz dotacji przekazanych w 2016 roku 77
Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok 76
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 75
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 75
Wykaz dotacji przekazanych w 2013 roku 75
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 74
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 74
Dział w budowie. 74
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 74
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 31 marca 2017 73
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 73
Nabór kandydatów do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 73
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku 72
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 71
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej 71
Wykaz dotacji przekazanych w 2009 roku 71
Wykaz dotacji przekazanych w 2010 roku 71
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 70
Zarządzenie Nr 571/2016 70
Informacja o zgłaszaniu do obwodowych komisji wyborczych 69
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 67
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1045
Rejestr instytucji kultury 558

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij