Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2130
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 825
Wydziały / Biura 647
Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 442
Godziny pracy 433
Kierownictwo urzędu 432
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 416
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 350
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 342
Statut Gminy Rawicz 338
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 329
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 286
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 285
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 279
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 272
Wniosek o udostępnienie informacji 265
Archiwum oświadczeń majątkowych (do 02.03.2015) 263
Zn.IR. 7125. 41 . 2016 235
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 208
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 206
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 194
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.6.2018 Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 183
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2018 r. 181
Podatek od środków transportowych 180
Zn.IR.6845.38.2017 173
BZPF.2710.49.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 172
Zn.IR.6845.38.2018 167
Regulamin utrzymania czystości 164
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 163
BZPF.2710.46.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych 163
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 155
BZPF.2710.2.2018 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz w 2018 roku 154
BZPF.2710.47.2017 Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze 154
Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu 153
BZPF.2710.10.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 151
IR.6840.04.2014 BURMISTRZ GMINY RAWICZ podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 149
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kąty, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00050458/5 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 70 o powierzchni 8.0249 ha 144
Zn.IR.6844.4.2017 141
Wnioski 132
BZPF.2710.41.2017 Przebudowa dróg szutrowych na tłuczniowe na terenie gminy Rawicz - pakiet 2 129
Ogłoszenie IR.6845.33.2017 126
Zn.IR. 7125. 1. 2018 125
Zn.IR.6845.35.2017 BURMISTRZ GMINY RAWICZ Podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości gruntowej z dostępem do drogi gminnej gruntowej , stanowiącej obecnie grunty rolne 125
BZPF.2710.2710.45.2017 Konserwacja oswietlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz 122
Burmistrz Gminy Rawicz poszukuje osoby bądź podmiotu gospodarczego do prowadzenia szaletów miejskich na Rawickim Rynku w okresie od 1 listopada 2017r. do 31 grudnia 2018 r. 121
Burmistrz Gminy Rawicz o g ł a s z a nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości budżetowej 120
BZPF.2710.48.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 115
Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza ustny przetarg (licytacja) na dzierżawę gruntów w pasie drogowym pod stanowiska handlowe na dzień 1 listopada 2017 roku. 113
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 112
INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku 111
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1299
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 88
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 80
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 78
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 71
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 71
INFORMACJA 70
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 70
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.407.2015.11 68
IR.6733.51.2017.BW 67
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 67
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 67
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 66
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 66
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 66
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 65
Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW 65
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 65
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 64
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 64
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 64
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 64
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 63
Obwieszczene IR.6733.36.2017 63
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 63
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 63
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 62
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 62
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 62
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 62
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 62
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 62
IR.6733.50.2017.BW 61
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 61
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 61
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz 61
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 60
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 60
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 60
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 60
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 59
Obwieszczenia IR.2713.23.2017.JL o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. 59
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 59
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 58
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 58
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 58
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 57
Obwieszczenie IR.6733.90.2017.AW 57
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.365.2015.11 57
Obwieszczenie IR.6733.91.2017.BW 55
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miejskiej 272
Skład Rady 268
Komisje Rady Miejskiej 190
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 95
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 64
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 64
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 62
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 60
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 60
UCHWAŁA NR XVI/151/15 60
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 59
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 58
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 58
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 57
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 57
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 57
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 57
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 57
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 56
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 56
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 56
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 56
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 56
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 55
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 55
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 55
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 55
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 55
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 55
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 55
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 55
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 55
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 55
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 55
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 55
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 55
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 55
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 54
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 54
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 54
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 54
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 53
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 52
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 51
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 48
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 47
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 46
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 45
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 45
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 42
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Interpretacja indywidualna 295
Projekt Budżetu na rok 2018 245
Statut Gminy Rawicz 196
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 103
Lokalny Program Rewitalizacji 80
Projekt Budżetu na rok 2017 79
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 78
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 78
Sołectwo Zawady 71
Sołectwo Zielona Wieś 70
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 69
Plan Rozwoju Lokalnego 68
Program Ochrony Środowiska 68
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 66
Sołectwo Sierakowo 66
Plan Gospodarki odpadami 65
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 65
Sołectwo Załęcze 65
Projekt Budżetu na rok 2015 64
Sołectwo Stwolno 64
Sołectwo Słupia Kapitulna 62
Sołectwo Ugoda 62
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 61
Aktualizacja programu ochrony środowiska 60
Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok 59
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok 59
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 59
Projekt Budżetu na rok 2016 59
Sołectwo Wydawy 59
Wykaz dotacji przekazanych w 2016 roku 59
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 58
Dział w budowie. 58
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 58
Wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku 58
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 57
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 57
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 57
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku 57
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 57
Wykaz dotacji przekazanych w 2013 roku 57
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 31 marca 2017 55
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 55
Nabór kandydatów do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 55
Wykaz dotacji przekazanych w 2009 roku 55
Wykaz dotacji przekazanych w 2010 roku 55
Zarządzenie Nr 571/2016 55
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 54
Informacja o zgłaszaniu do obwodowych komisji wyborczych 53
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej 53
Zarządzenie nr 570/2016 51
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 828
Rejestr instytucji kultury 444

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij