Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.05.2017

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4457
Wydziały / Biura 1748
BZPFD.2710.51.2017 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą 1228
Kierownictwo urzędu 1030
Godziny pracy 1015
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 971
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok 903
BZPF.2710.26.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 770
Statut Gminy Rawicz 754
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 704
KOMUNIKAT Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody 654
Wniosek o udostępnienie informacji 645
BZPF.2710.7.2018 Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II 601
BZPF.2710.43.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 570
BZPF.2710.19.2018 Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 15.387.000,00 złotych 552
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2019 r. 502
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.8.2018 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 487
BZPF.2710.3.2018 Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz 456
BZPF.2710.50.2017 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I 455
Plan postępowań o udzielelnie zamówień na 2018 rok 450
BZPF.2710.1.2019 Przebudowa ulicy Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 440
BZPF.2710.5.2018 Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie 422
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI 419
BZPF.2710.13.2018 - Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą – wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej 411
BZPF.2710.1.2018 Przebudowa ul. Cichej w Rawiczu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 409
BZPF.2710.16.2018 Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 403
IR.6840.14.2018 391
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 373
Podatek od środków transportowych 373
BZPF.2710.2.2019 Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów 354
BZPF.2710.44.2017 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz podległych jednostek na lata 2018/2019 346
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej PO1R/00027458/5 i PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu 343
Zn.IR. 7125. 41 . 2016 325
Wnioski 323
OGŁASZA drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości 322
Obsługa informatyczna 321
Regulamin utrzymania czystości 320
BZPF.2710.34.2018 Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rawicz 313
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony 304
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.6.2018 Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej 297
BZPF.2710.48.2018 Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów 294
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 293
BZPF.2710.25.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice – Żylice 287
Oświadczenie majątkowe za 2016 Grażyna Kośmider 286
BZPF.2710.42.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w Łąkcie - etap III 284
BZPF.2710.5.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap I 284
UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.10.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej 283
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 273
Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w MGOPS w Rawiczu 273
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO 271
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 3508
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG 167
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG 150
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG 146
Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ 143
INFORMACJA 140
Obwieszczenia IR. 6733.79.2016 140
Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR 140
Obwieszczenie IR.6733.79.2017 140
OBWIESZCZENI IR. 6733.79.2016 139
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017 139
Obwieszczenia IR.6733.75.2016 138
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 138
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje 136
Obwieszczenia IR. 6733.61.2016 136
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-III.7820.29.2017.9 136
OBWIESZCZENI IR. 6733.36.2016 135
OBWIESZCZENI IR. 6733.80.2016 135
Obwieszczenie IR. 6733.82.2017 135
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW 135
Obwieszczene IR.6733.36.2017 132
OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016 132
Obwieszczenie IR.6733.73.2017 132
Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW 132
IR.6733.50.2017.BW 131
Obwieszczenia IR.6721.3.2016.BZK 131
Obwieszczenie IR.6733.82.2017 131
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 131
IR.6733.51.2017.BW 130
Obwieszczene IR. 6733.58.2017.MR 130
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, 129
Obwieszczene IR. 6733.61.2017.MR 129
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.69.2017.6 129
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO SN-VII.7570.365.2015.11 128
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW 127
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG 127
Burmistrz Gminy Rawicz informuje 126
Obwieszczenie IR.6733.84.2017.AW 126
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN_VII.7570.365.2015.11 125
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR 123
Obwieszczenie IR.6733.88.2017.AW 123
OBWIESZCZENI IR. 6733.77.2016 122
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.407.2015.11 122
Obwieszczenia IR.6220.6.2017.KG 121
Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW 120
OBWIESZCZENI IR. 6733.78.2016 119
Obwieszczenie IR.6733.78.2017.MR 119
Obwieszczenie IR.6733.90.2017.AW 115
Obwieszczenia IR.2713.23.2017.JL o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. 114
Obwieszczenia IR.6220.13.2017.KG 112
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz 218
UCHWAŁA NR XVI/151/15 145
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY 137
UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 126
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 126
Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 123
UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 123
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 123
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 122
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 120
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ 119
Uchwała nr XIV/134/15 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 118
UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 118
UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 117
Uchwała NR VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 117
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 117
Uchwała NR X/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 116
Uchwała nr XIV/125/2015 Rady MIejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 116
Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 115
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 115
Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 115
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 114
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 113
Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 113
Uchwała Nr 101/XII/Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 r. 112
UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 112
Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 112
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 111
Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 111
Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 111
Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 111
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU 110
Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 roku 110
Uchwała NR X/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 110
Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 llistopada 2015 r. 110
Uchwała NR VII/36/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 109
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 109
Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. oraz rozstrzygnięcie RIO 109
Uchwała nr XIII/116/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 108
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. 108
Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku 103
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku 102
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 100
Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 98
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 98
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 96
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 92
Interpelacja Marek Grzeskowiak 57
UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU 45
Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku 44
Statystyki strony Gmina Rawicz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Rawicz 851
Interpretacja indywidualna 715
Projekt Budżetu na rok 2018 642
Uchwała Nr SO-0951/18/D/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku 244
Uchwała Nr SO-0951/P/22/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rawicz. 237
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 225
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 215
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz 213
Lokalny Program Rewitalizacji 205
Plan Rozwoju Lokalnego 195
Projekt Budżetu na rok 2017 191
Projekt Budżetu na rok 2019 189
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 189
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 182
Sołectwo Sierakowo 182
Sołectwo Zielona Wieś 177
Program Ochrony Środowiska 175
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 168
Sołectwo Słupia Kapitulna 165
Plan Gospodarki odpadami 163
Sołectwo Zawady 160
Sołectwo Załęcze 157
Sołectwo Szymanowo 156
Projekt Budżetu na rok 2016 151
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RAWICZ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 149
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 146
Sołectwo Ugoda 144
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 143
Projekt Budżetu na rok 2015 142
Sołectwo Stwolno 139
Sołectwo Wydawy 139
Oferta z własnej inicjatywy - RUTW 134
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku 133
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu 130
Zarządzenie Nr 912/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2018 rok 130
Zarządzenie Nr 571/2016 129
Dział w budowie. 128
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli 127
Aktualizacja programu ochrony środowiska 126
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 124
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 124
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 123
Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS 119
Rb-N sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 117
Rb-Z sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 117
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok 115
Wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku 115
Wykaz dotacji przekazanych w 2016 roku 115
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do 30 czerwca 2017 114
Wykaz dotacji przekazanych w 2013 roku 112
Statystyki strony Jednostki i instytucje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 2152
Rejestr instytucji kultury 1183

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij