Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski Gminy Rawicz

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

This page has been moved. If you are not redirected within 3 seconds, click here to go to the Deklaracja Dostępności homepage.Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: https://bip.rawicz.pl/deklaracja-dostepnosci

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-04-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2020-09-18

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: --------------

Deklarację sporządzono na podstawie: zewnetrzna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: --------------

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: -----------------

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: bip@rawicz.eu

Numer telefonu do osoby kontaktowej: ----------------

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

-------------------------------------Dostępność architektoniczna:

---------------------------------Aplikacje mobilne:

----------------------------------Dodatkowe informacje:

-----------------------------------