Brak treści artykułu

Załączniki:

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych .pdf
OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
Zgłoszenie rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napjów alkoholowych.pdf
DECYZJA ZMIENIAJĄCA DANE OSOBOWE W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW-1.pdf
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH-1.pdf
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.pdf
Schemat przeprowadzenia kontroli 2019.odt