Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miejskiego i Gminy Rawicz poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy ePUAP.

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego i Gminy Rawicz za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

- gotowego e-formularza,

- wniosku.

Skrytka ePUAP: /umgrawicz/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego i Gminy Rawicz

1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego i Gminy Rawicz muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Uwaga

Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP http://epuap.gov.pl/ .

2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

3) Akceptowane formaty załączników to:

- DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS

- XLS, XLSX

- CSV

- TXT

- GIF, TIF, BMP, JPG

- PDF

- ZIP

4) Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5,5MB.

5) Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

Dokumenty na nośnikach danych takich jak:

- płyta CD lub DVD,

- pamięć masowa USB,

można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego i Gminy Rawicz, w Biurze Obsługi Klienta.