Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

ZOC zapytanie o cenę
ZWR zamówienie z wolnej ręki
NBO
negocjacje bez ogłoszenia

 Wydziały Urzędu Miejskiego w Rawiczu

F Wydział Finansowy
O Wydział Organizacyjny

RI

Wydział Rozwoju i Inwestycji

GK Wydział Gospodarki Komunalnej
GN
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
OSS Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
SO Wydział Spraw Obywatelskich
KSM Komenda Straży Miejskiej
KS Wydział Komunikacji Społecznej
KA Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
PIN Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
ABI Administrator bezpieczeństwa informacji

W ramach wydziałów funkcjonują następujące referaty lub biura:

F.RD Wydział Finansowy  - Referat Dochodów

SO.USC

Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Urząd Stanu Cywilnego

KS.B Wydział Komunikacji Społecznej - Biuro Komunikacji Społecznej
KS.K Wydział Komunikacji Społecznej - Kancelaria