W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 28 kwietnia 2015 roku

XML

Treść

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Cepurskiego, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 464/33 o powierzchni 0.1009 ha.
 
Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości w przetargu ustalono na kwotę: 56 000,-zł, ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 ).
 
Podana wyżej kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmian. ), stąd też do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia doliczony zostanie podatek VAT. 
 
Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ulic Piłsudskiego, Wały Kościuszki, Kadeckiej w Rawiczu przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług handlu ( 8MN/UH ).
 
Księga wieczysta Nr PO1R/00028408/7 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
 
Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu posiada dostęp do gminnej drogi publicznej ( 08 KD ) oraz posiada możliwość podłączenia się do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej.
 
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 102, I piętro ) w dniu 08 czerwca 2015 r. o godz. 11:00. 
 
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium ( w pieniądzu ) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości. 
 
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz do dnia 02 czerwca 2015 r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
 
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40, 65-546-54-37.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane