W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski Gminy Rawicz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: https://bip.rawicz.pl/deklaracja-dostepnosci

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Pieprzyk. Kontakt: bip@rawicz.eu, tel. 65 616 49 88 wew. 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski Gminy Rawicz odpowiada Janusz Pieprzyk, bip@rawicz.eu, tel.65 616 49 88 wew. 41.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Rawicz
Adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz
63-900 Rawicz 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
E-mail: umg@rawicz.pl
Telefon: 65 616 49 80
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe
Inne informacje i oświadczenia
nie dotyczy

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchu od strony parkingu zamontowana  została winda, którą interesanci mogą dostać się na parter budynku do strefy obsługi. W celu załatwienia sprawy z danego Wydziału lub Biura przywoływana jest osoba odpowiedzialna i sprawa załatwiana jest w specjalnie wydzielonej przestrzeni na parterze budynku.
W budynku jest winda.
Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku są dwie pętle indukcyjne: jedna na stałe zamontowana w Biurze Obsługi Klienta i druga, przenośna wykorzystywana w razie potrzeby podczas spotkań na Sali sesyjnej.
W budynku na każdej kondygnacji zamontowany jest plan tyflograficzny. Oznaczenia wszystkich pomieszczeń są w alfabecie Braille’a.
Budynek: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 63-900 Rawicz
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Do wejścia prowadzą schody oraz platforma dla niepełnosprawnych.
Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.
Przy wejściu do budynku zamontowany jest plan tyflograficzny. Oznaczenia wszystkich pomieszczeń są w alfabecie Braille’a.

Powiadom znajomego