Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 08 grudnia 2015r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR. 7125. 8 .2015                                                       
Rawicz  2015-12-08
                                
 
BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
I ustny przetarg nieograniczony 
 
na sprzedaż na własność nieruchomości ,stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ,położony w  budynku wielomieszkaniowym w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski nr 2:
- lokal nr 1, położony  w pięciolokalowym budynku mieszkalnym na I piętrze, składający się z jednego pokoju o pow. użytkowej18,04 m2 , lokal korzysta z indywidualnego WC znajdującego się w przynależnym do niego pomieszczeniu gospodarczym o powierzchni użytkowej 18,04 m2, położonym w tym samym co lokal mieszkalny budynku,  wraz z udziałem wynoszącym  3608/31846 części  w nieruchomości wspólnej tj. działce gruntu Nr  265/2 o pow. 362 m2 oraz częściach 
budynku i  urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu.
  
Cena wywoławcza stanowi kwotę - 24.414,-zł
 
W/w kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT,o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 177,poz.1054 ze zmianami), 
 
 
Działka gruntu zabudowana w/w budynkiem mieszkalnym znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, a w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz  oznaczona jest symbolem
M3- zabudowa jednorodzinna.
Lokal wyposażony  jest w instalację elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.
Dział III i IV Księgi Wieczystej Nr PO1R/00047828/6 nie zawiera wpisów. 
Dla w/w lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
 
I ustny przetarg nieograniczony odbędzie się  20 stycznia 2016 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, pokój nr 102
I piętro /. 
Warunkiem niezbędnym  uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. kwoty  2.442,-zł.
Wymagalne wadium  należy wpłacić do dnia 15  stycznia 2016r. na  konto  Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz  nr  82 1560  0013  2885  7118  4000  0005 .
Wyznaczony termin uiszczenia  wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
Wadium wpłacone przez nabywcę  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Należność z tytułu nabycia nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego znajdować się na  koncie Urzędu Miejskiego Gminy  nr 66 1560  0013 2885 7118 4000 0002 .
 W  razie  uchylania  się /bez  usprawiedliwienia / osoby ustalonej nabywcą  nieruchomości  od  zawarcia  umowy  notarialnej  Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania  z uzasadnionej przyczyny.
Bliższe  informacje  odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr tel. (65) 546-54-37 lub (65) 546 -54-40.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij