Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 19 sierpnia 2015r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, 2015-08-19
 
BURMISTRZ GMINY RAWICZ
              OGŁASZA
  pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Sarnowskiej, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu  nr 136/27, 136/28, 136/41 o łącznej powierzchni 0.5917 ha.
 
Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę: 896 000,-zł
( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 ).
 
Podana wyżej kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2011 r.  nr 177, poz. 1054 ze zmian. ). 
 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz położona jest w terenach zabudowy wielorodzinnej ( M2 ) i koncentracji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej ( U ).
Księga wieczysta Nr PO1R/00024804/7 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu posiada możliwość podłączenia się do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacyjnej deszczowej.
 
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 103, I piętro ).
 
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. w kwocie: 89 600,-zł przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005     do dnia 20 października 2015 r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
 
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40, 65-546-54-37.
 
 
Sporządził: 
Przemysław Mórawski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij