Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6840.01.2018                                                                                                     Rawicz, 2019-10-24


            Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmian. ) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/149/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

                                               BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu przy ul. Rolniczej,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 2513/3, 2886/3, 2888/3 o łącznej powierzchni 0.0155 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych stanowiących inne tereny zabudowane ( Bi ) oraz tereny mieszkaniowe ( B ),

6. znajdujących się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami ( symbol MN/U  ),

7. zabudowanej budynkami handlowymi ( wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy ),

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 18 751,-zł ( słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych ).

Ww. kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późń. zm. ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 05 grudnia 2019 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną    w wykazie.

 Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.Wywieszono: 2019-10-24

Zdjęto:           2019-…….…..Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                                                                                                                  Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                      

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij