W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

XML

Treść

SPiR.6840.04.2020                                                                                  Rawicz, 2020-09-03


Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ),


                                            BURMISTRZ GMINY RAWICZ


podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości:

1. położonych w Sierakowie przy ul. Parkowej,

2. będących własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1R/00051017/9,

4. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków

    gruntowych stanowiących tereny różne,

5. znajdujących się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego,

6. wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

    gminy Rawicz położonych w terenach zabudowy mieszkaniowej  

    jednorodzinnej ( MN ),

7. niezabudowanych, niezagospodarowanych, zadrzewionych                                           

    i zakrzaczonych roślinnością bez wartości użytkowej i rynkowej,

8. posiadających dostęp do publicznej drogi gminnej tj. ul. Leśnej poprzez gminną drogę wewnętrzną ul. Parkową,


przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego wraz z udziałem 1/11 części w prawie własności gminnej drogi wewnętrznej tj. ul. Parkowej ( dz. nr 350/20, nr 351/23, nr 351/45, nr 352/16, nr 355/4 o łącznej powierzchni 0.6209 ha, KW PO1R/00027458/5 )


Ceny sprzedaży powyższych nieruchomości gruntowych zostały ustalone w sposób następujący:

nr działki

powierzchnia w ha

cena w zł

355/5

0.1049

113 000

753

0.0969

106 000

754

0.0970

106 000

755

0.0969

106 000

351/38

0.0969

106 000

351/39

0.0969

106 000

351/40

0.0969

106 000

756

0.0969

106 000

757

0.0969

106 000

758

0.0970

106 000

759

0.0923

101 000

Ww. kwoty jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlegają zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ).

Jeżeli na dzień ogłoszenia przetargu ww. nieruchomości będą objęte ostateczną i prawomocną decyzją o warunkach zabudowy, wówczas do wylicytowanych w przetargu kwot nabycia zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.


Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 16 października 2020 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.
Wywieszono: 2020-09-03

Zdjęto:           2020-……..…….. 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                              Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                 tel. 65 546 54 40

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane