W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie lokalu mieszkalnego

Wersja strony w formacie XML

SPiR.7125.30.2021                                          Rawicz, 2021-07-26

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ), uchwały Rady Miasta i Gminy Rawicz Nr XLIX/303/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rawicz oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XVI/151/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w  sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/15.

Burmistrz Gminy  Rawicz

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 

1. położonej w Rawiczu przy ul. gen. Grota Roweckiego 9A,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00050908/5,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 57/29 o powierzchni 0.8573 ha,

5. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( symbol MW ),    

6. stanowiącej lokal mieszkalny nr 13 zlokalizowany na drugim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,12 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5826/431540 części, przy czym do lokalu przynależy pomieszczenie skrytki o powierzchni użytkowej 3,14 m2, znajdujące się tym budynku,

przeznaczonej do sprzedaży wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu. 

Ceny sprzedaży powyższej nieruchomości lokalowej po zastosowaniu 65% bonifikaty została ustalona na kwotę: 54 262 zł 65 gr, przy czym ww. kwota sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 07 września 2021 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: http://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

 

 

Wywieszono: 2021-07-26

Zdjęto:            2021-……..……..

 

 

sprawę prowadzi: Przemysław Mórawski tel. 65 546 54 40 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane