Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Gminy Rawicz wydał zarządzenie dotyczące uruchomienia procesu konsultacji społecznych nad programem współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz procedury zlecania, w formie powierzenia lub wsparcia, realizacji zadań Gminy Rawicz w roku 2016.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz Uchwały Nr XXXIX/367/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
  1. Uruchamiam proces konsultacji społecznych, którego przedmiotem są założenia do projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
  2. Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i niefinansowej Gminy Rawicz z sektorem pozarządowym w roku 2016.
  3. Wypracowane w wyniku konsultacji społecznych rekomendacje będą uwzględnione przy opracowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rawicz z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2016.
  4. Konsultacje społeczne programu współpracy 2016 zostaną przeprowadzone w okresie od 13 października 2015r. do 14 listopada 2015r.
  5. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Rawicz.
  6. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), mające siedzibę na terenie Gminy Rawicz oraz podmioty mające siedzibę poza Gminą Rawicz, których cele statutowe związane są z rozwojem Gminy Rawicz.
  7. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: 
a)zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Rawicz (www.rawicz.pl) obowiązującej w 2015r. uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 6 programu dotyczącego przedmiotu współpracy wraz z formularzem uwag do projektu;
b)organizacja otwartych spotkań konsultacyjnych w dniach od 13.10.2015 r. do 14.11.2015 r. 
 
§ 2
  1. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych dokumentów można zgłaszać osobiście lub e-mailowo.
  2. Pojedyncze zgłaszane uwagi, opinie i propozycje dokumentowane są w formie formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz odpowiedzialną za przyjmowanie uwag, opinii i propozycji jest Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, pok. 03, tel. 65 546 76 71, e-mail: promocja@rawicz.pl

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij