W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie o wyłożeniu mpzp Rawicz Zachód-Sarnowa, Łaszczyn Wschód, Łaszczyn Zachód

Wersja strony w formacie XML

                                                                                                            Rawicz, dnia 2 czerwca 2020 r.

SPiR.6721.7.2020.JL (IR.6721.5.2018.JL)

SPiR.6721.5.2020.JL (IR.6721.3.2018.JL)

SPiR.6721.9.2020.JL (IR.6721.1.2019.JL)


 

 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Rawicz
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
 
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód – Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Zachód”, gmina Rawicz

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód – Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Zachód”, gmina Rawicz

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 9 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 119 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz – http://bip.rawicz.pl/, w zakładce: Burmistrz / Obwieszczenia / Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. planów miejscowych
oraz w prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
w Sali Sesyjnej na I piętrze, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: planowanie@rawicz.pl. Uwagi należy kierować do Burmistrza Gminy Rawicz, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 r.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) jest Burmistrz Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: www.rodo.rawicz.pl.


 
(-) Burmistrz Gminy Rawicz


 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz opublikowano na urzędowej stronie internetowej - BIP gminy Rawicz w dniach od 2 czerwca 2020 r. do 18 lipca  2020 r.Sprawę prowadzi:

Joanna Lewandowska
tel. 65 546 54 38

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane