W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Deklaracja podatkowa DN-1 on-line

Kliknij aby przygotować i złożyć swoją deklarację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Zachęcamy do zakładania profilu zaufanego i konta na platformie ePUAP, które umożliwiają elektroniczną komunikację z Urzędem. Przypominamy, że informacje podatkowe mogą być skutecznie składane do urzędów w formie elektronicznej wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Informujemy ponadto, że w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz uruchomiono - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów: 

www.eboi.rawicz.pl

Podatnik posiadający profil zaufany, logując się do EBOI uzyskuje dostęp do:
- elektronicznego formularza informacji i deklaracji podatkowych oraz możliwości bezpośredniego przesłania ich na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu,
- pełnej informacji o wysokości swoich zobowiązań podatkowych: podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- podstaw opodatkowania poszczególnych nieruchomości,
- listy swoich zobowiązań i płatności już uiszczonych oraz możliwości zapłaty bieżących zobowiązań podatkowych poprzez płatność elektroniczną.

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu m.in. posiadając konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego.


 

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku Urząd Gminy Rawicz wprowadza indywidualne numery rachunków bankowych. W związku z powyższym, osoby prawne otrzymają pisemne informacje dotyczące indywidualnych rachunków bankowych. Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego na wskazane w piśmie numery kont.

W przypadku nieotrzymania zawiadomienia przed terminem pierwszej raty, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Rawicz pod numerem telefonu (65) 616 49 83 wew. 420 lub (65) 616 49 83 wew. 414.

 

 

nieruchomość
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo-Budżetowy Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar:

 • starszy inspektor Beata Witczak, e-mail: bwitczak@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 420

 

Księgowość:

 • starszy inspektor Agnieszka Pietras, e-mail: a.pietras@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 414Co podlega opodatkowaniu

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Kto płaci podatek

 1. właściciele,
 2. użytkownicy wieczyści,
 3. samoistni posiadacze,
 4. w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

 • Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego).
 • Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów,  budynków itp.).

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy):

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.Stawki podatku

 • Wysokość stawek podatku określa Uchwała Rada Gminy. Uwzględnia ona górne granice stawek, które wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

stawki podatku


Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości:

 

Kiedy i jak płaci się podatek

Podatek płacą:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Informacje dodatkowe

        
  Numery obrębów obowiązujących w Gminie Rawicz
nr obrębów

pinezka   Broszura informacyjna przygotowana przez Ministerstwo Finansów dotycząca wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości

pinezka   Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

   Przedmioty opodatkowania zwolnione z podatku


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

Załączniki

Powiadom znajomego