W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Przystąpienie do zmiany Studium 2023

6720.1.2023.UB       

       Rawicz, dnia 10 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały Nr LX/649/23 z dnia 22 lutego 2023 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem zmiany studium są 3 obszary wskazane na załącznikach graficznych do ww. uchwały. Na załączniku nr 1 wskazano obszar w obrębie geodezyjnym Masłowo obecnie przeznaczony w studium pod tereny zabudowy usługowej i tereny rolnicze niższych klas bonitacyjnych. Na załączniku nr 2 wskazano dwa obszary w granicach miasta Rawicza przeznaczone obecnie pod zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany Studium
i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (e-mail: planowanie@rawicz.eu) w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy Rawicz.

 

Burmistrz Gminy Rawicz

Załączniki

LX-649-23 pdf, 154 kB
Obwieszczenie pdf, 105 kB

Powiadom znajomego