W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o stwierdzeniu wygaśnięcia ostatecznej decyzji

Poznań, 9 kwietnia 2024 r.


WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-III.747.20.2024.LM
(IR-III.747.10.2014.3)


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO


Na podstawie art. 9q ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1786 ze zm.) - zwanej dalej: ustawą, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - zwanej dalej: Kpa,


zawiadamiam,


o wydaniu 29 marca 2024 r. decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 7 maja 2015 r. Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego - Rawicz od km 59,693 do km 64,440 do warunków technicznych Vmax≤160/120
km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś – 221 kN”, w zakresie działki o nr. ewid. 1005/7 ark. 6 obręb 0001 Rawicz, jednostka ewidencyjna 302205_4, Rawicz - miasto.


Od decyzji służy prawo złożenia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, w związku z art. 9q ust. 2 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 12 kwietnia 2024 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg linii kolejowej,
2/2 na stronach internetowych gminy oraz urzędu wojewódzkiego (Biuletynie Informacji Publicznej), a także w prasie lokalnej.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. Wizyta klientów w Urzędzie
odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia (tel. 61-854-17-55; e-mail: lmichalski@poznan.uw.gov.pl; godziny obsługi klientów: poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00; wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00).


z up. Wojewody Wielkopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa


Dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki

Powiadom znajomego