W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ.7331-235/10

B U R M I S T R Z
GMINY RAWICZ


 Rawicz, dnia 06.12.2010r.

zn: GGPPiOŚ.7331-235/10


O B W I E S Z C Z E N I E


 Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

podaję do publicznej wiadomości informację
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.


 W dniu 06.12.2010r. na wniosek Państwa Tadeusza i Haliny Kabzów została wydana „Decyzja o warunkach zabudowy” zn: GGPPiOŚ.7331-235/10 dla inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatu samochodowego z kabiną lakierniczą wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 207, obręb Łąkta.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się  w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro) z treścią tej decyzji oraz z dokumentacją sprawy.


Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu powyższej decyzji o warunkach zabudowy następuje poprzez:
- udostępnienie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz,
- wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,
- wywieszenie obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 Z up. BURMISTRZA

 Robert Szudra
 Naczelnik Wydziału Gospodarki
 Gruntami, Planowania Przestrzennego
 i Ochrony Środowiska

 

------------------------------------------------------------
Podmiot ogłaszający:

Burmistrz Gminy Rawicz 63-900 Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
tel.(0-65) 546-54-00
REGON 000526950
NIP 699-187-10-57
Wprowadził dane: Anna Hamrol
Opowiedzialny za treść: Marzena Rapior
Data utworzenia: 2010-12-08
Data udostępnienia: 2010-12-08

Powiadom znajomego