W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV i 0,4 kV
oraz stacji transformatorowej, w miejscowości Folwark, gm. Rawicz.

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 06-12-2010r. wydana została na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV i 0,4 kV
oraz stacji transformatorowej słupowej (na działce nr 570/1),
w miejscowości Folwark w rejonie ul. Miodowej,
na terenie działek nr 566/1, 568 i 570/1, obręb Folwark.


W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro) z w/w decyzją.

Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania ww. terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 Z up. BURMISTRZA

 Robert Szudra
 Naczelnik Wydziału Gospodarki
 Gruntami, Planowania Przestrzennego
 i Ochrony Środowiska

 

------------------------------------------------------------
Podmiot ogłaszający:

Burmistrz Gminy Rawicz 63-900 Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
tel.(0-65) 546-54-00
REGON 000526950
NIP 699-187-10-57
Wprowadził dane: Anna Hamrol
Opowiedzialny za treść: Marzena Rapior
Data utworzenia: 2010-12-08
Data udostępnienia: 2010-12-08

 

 

 

 


 

Powiadom znajomego