W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 7331-288/10

 BURMISTRZ
 GMINY RAWICZ


 Rawicz, dnia 20.12.2010r.

znak: GGPPiOŚ. 7331-288/10

 


O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071)

zawiadamiam,
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Rawicz, został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej rozbudowie i przebudowie budynku szkolnego o zaplecze sanitarno – szatniowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe boiska Orlik 2012, przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi, na terenie działki nr 693/4, obręb Zielona Wieś.


Projekt decyzji został pozytywnie uzgodniony przez :
1) Powiatowy Zarząd Dróg – Postanowienie zn: PZD.5443d-197/10 z dnia 06-12-2010r

Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 20.12.2010r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku szkolnego o zaplecze sanitarno – szatniowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe boiska Orlik 2012, przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi, na terenie działki nr 693/4, obręb Zielona Wieś.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się  w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro) z w/w dokumentami i decyzją. Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania ww. terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

------------------------------------------------------------
Podmiot ogłaszający:

Burmistrz Gminy Rawicz 63-900 Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
tel.(0-65) 546-54-00
REGON 000526950
NIP 699-187-10-57
Wprowadził dane: Anna Hamrol
Opowiedzialny za treść: Barbara Węcłaś
Data utworzenia: 2010-12-21
Data udostępnienia: 2010-12-21

 


Powiadom znajomego