W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 7331-286/10

 BURMISTRZ
 GMINY RAWICZ


 Rawicz, dnia 20.12.2010r.

znak: GGPPiOŚ. 7331-286/10

 


O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071)

zawiadamiam,
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Enea Operator
Spółka z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, z dnia 20.10.2010 r., został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie energetycznej linii kablowej SN 15 kV od istniejącego złącza ZKSN nr 1139 do planowanej stacji transformatorowej na działce nr 133/45 w Sierakowie na terenie działek nr 133/12, 133/14, 133/16, 133/35, 133/36, 133/44, 133/45, 133/46, 133/47, 134/9, 134/11, 135/8, 135/10, 135/12, 136/1, 137/11, 137/48, 137/50, 137/51 i 137/52 obręb Sierakowo i na działce nr 2435 obręb Rawicz.


Projekt decyzji został pozytywnie uzgodniony przez :
1) Wydział Inwestycyjno – Techniczny (zarządcę drogi gminnej ulicy Ogrodniczej) - pismo zn: IT.7331-1-188/10 z dnia 09.12.2010r.

Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 20.12.2010r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie energetycznej linii kablowej SN 15 kV od istniejącego złącza ZKSN nr 1139 do planowanej stacji transformatorowej na działce nr 133/45 w Sierakowie na terenie działek nr 133/12, 133/14, 133/16, 133/35, 133/36, 133/44, 133/45, 133/46, 133/47, 134/9, 134/11, 135/8, 135/10, 135/12, 136/1, 137/11, 137/48, 137/50, 137/51 i 137/52 obręb Sierakowo i na działce nr 2435 obręb Rawicz.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się  w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro) z w/w dokumentami i decyzją. Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania ww. terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

------------------------------------------------------------
Podmiot ogłaszający:

Burmistrz Gminy Rawicz 63-900 Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
tel.(0-65) 546-54-00
REGON 000526950
NIP 699-187-10-57
Wprowadził dane: Anna Hamrol
Opowiedzialny za treść: Barbara Węcłaś
Data utworzenia: 2010-12-21
Data udostępnienia: 2010-12-21

 

Powiadom znajomego