W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie lokalu

SPiR.7125.07.2022                                                           Rawicz, 2022-12-14

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ), uchwały Rady Miasta i Gminy Rawicz Nr XLIX/303/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rawicz oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XVI/151/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/15.

Burmistrz Gminy  Rawicz

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości: 

1. położonej w Rawiczu przy ul. 17 Stycznia 18-20,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00031173/4,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 398 i nr 399 o łącznej powierzchni 0.0541 ha,

5. znajdującej się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4022 ) oraz przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową ( symbol 34MW/U ),

6. stanowiącej lokal mieszkalny nr 6, usytuowany na drugim piętrze ( trzeciej kondygnacji ),  składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i  korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 80,64 m2 wraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 8064/59571 części, przy czym brak jest pomieszczeń przynależnych do lokalu,

przeznaczonej do sprzedaży wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu. 

Ceny sprzedaży powyższej nieruchomości lokalowej po zastosowaniu 65% bonifikaty została ustalona na kwotę: 55 650 zł, przy czym czynność sprzedaży ww. nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 stycznia 2023 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: https://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

 

Wywieszono: 2022-12-14

Zdjęto:           2023-……..……..

 

Sprawę prowadzi: Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                 tel. 65 616 49 84 wewn. 440 

Powiadom znajomego