W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Szymanowo użyczenie

                                                                                     Rawicz, 2023 – 02 - 14

Zn. SPiR.6845.79.2022                                                                                                                                                               

Działając na podstawie przepisów:

·         art.4 pkt 9, art.13 ust.1, art.35 ust.1   i 2,  ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ),

·         uchwały Nr XLIX/303/98 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 28 kwietnia 1998r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rawicz,

·         zarządzenia Nr  1293/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 13 lutego 2022r. 

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości gruntowej :

1.położonej w Szymanowie,

2.zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00041148/3, 

3.będącej własnością Gminy Rawicz,

4.stanowiącej część działki gruntu nr 370 o  pow. ca. 0,5400 ha, 

5.znajdującej  się na obszarze nie posiadającym  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   

6.według obowiązującego, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz tereny  usług sportu i rekreacji,

7.oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz,

przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na rzecz Rawickiego Klubu Sportowego „KOLEJARZ” z siedzibą w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1 na czas oznaczony  tj. do czasu przygotowania przedmiotowej nieruchomości do dzierżawy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023r., w celu prowadzenia działalności statutowej klubu, a mianowicie  z przeznaczeniem na pobudowanie i usypanie torów do uprawiania dyscypliny mini motocyklowej pit-bike, a także sprawowania  opieki nad przedmiotową nieruchomością. 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21), a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz www.rawicz.pl  przez okres 21 dni.                              

Ponadto, informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

 

 

Wywieszono : 2023 – 02 - 20

Zdjęto: 2023 – 03 – 13

 

 

Sporządziła :

Jadwiga Skotarek

tel. 65 – 616 – 49 – 84 wew. 437

email : j.skotarek@rawicz.eu

 

 

 

Powiadom znajomego