W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

SPiR.6845.2.2023

O G Ł A S Z A

I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierżawę na okres  pięciu lat do użytkowania na cele rolne, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Załęcze, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu : 

·         nr 92/3 o pow. 1,23 ha, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych RV o pow. 0,64 ha i RVI                 o pow. 0,59 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028407/0 na rzecz Gminy Rawicz.

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę -  1 500,00 zł .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz tereny rolnicze. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego               z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się  27 marca 2023r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut. Urzędu / pokój 101 I piętro/.

Wadium w wysokości 150,00 zł,  należy wpłacić do dnia 21 marca 2023r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz  w PKO Bank Polski nr 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769. 

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. 

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania w niniejszym przetargu w imieniu oferenta.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium  w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu a także nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków oraz zawartych umów wobec Gminy Rawicz. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W razie uchylenia się ( bez usprawiedliwienia ) osoby ustalonej jako dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy  Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Objęcie przedmiotowej nieruchomości w posiadanie nastąpi najpóźniej z dniem 01 września 2023r. 

Osiągnięta w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego od drugiego roku trwania dzierżawy, podlegać będzie corocznej waloryzacji przez zastosowanie wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS i płatna będzie po ukazaniu  się w/w wskaźnika. 

Termin uiszczenia czynszu dzierżawnego za każdy rok dzierżawny, określony zostanie  w umowie dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie pod nr telefonu 65 616 49 84 wew.437, 440 lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: j.skotarek@rawicz.eu). 

Wywieszono:  2023 – 02 – 20

zdjęto:  2023 – 03 - 27

 

Sprawę prowadzi :

Jadwiga Skotarek

tel. 65 616 49 – 84 wew. 437

email: j.skotarek@rawicz.eu

 

 

Powiadom znajomego