W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

SPiR.6840.07.2022                                                      Rawicz, 2023-03-22

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ) 

                                               BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 

1. położonej w Rawiczu przy ul. Młyńskiej,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 469/3 o powierzchni 0.1658 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków stanowiącej tereny mieszkaniowe ( B ),

6. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast objętej decyzją ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego o sygn. SPiR.6730.1.97.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.,

7. posiadającej dostęp do gminnej drogi publicznej Nr 810569P tj. ul. Młyńskiej poprzez ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez gminną działkę gruntu nr 469/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr PO1R/00051512/9, 

8. niezabudowanej, nieutwardzonej, niezagospodarowanej, nieogrodzonej, porośniętej roślinnością trawiastą i częściowo zakrzaczonej,

przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 263 000,-zł, ( słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 ).

Czynność sprzedaży ww. nieruchomości jako dostawa terenów budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę zgodnie  z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ), stąd do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 04 maja 2023 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: http://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

 

Wywieszono: 2023-03-22

Zdjęto:           2023-……..

 

Sprawę prowadzi: Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                      

Powiadom znajomego