W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

SPiR.6872.37.2022                                                         Rawicz, 2023-03-24

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ),

                                               BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 

1. położonej w Rawiczu przy ul. Mikołaja Kopernika 4A,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,

4. zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o łącznej powierzchni użytkowej 318,70 m2,

5. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 459/4 i 617/4 o łącznej powierzchni 0.0293 ha,

6. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych stanowiącej inne tereny zabudowane ( Bi ),

7. w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4022 ) przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej ( symbol: 4U ),

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa; w trwałym zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej w Rawiczu.

Cena sprzedaży powyższej zabudowanej nieruchomości została ustalona na łączną kwotę: 1 431 000,-zł, ( słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100 ), przy czym czynność sprzedaży ww. nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 08 maja 2023 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: http://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

 

 

Wywieszono: 2023-03-24

Zdjęto:           2023-……..

 

Sprawę prowadzi:  Przemysław Mórawski tel. 65 616 49 84 w. 440                                                                                                                                                                                      

Powiadom znajomego