W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

SPiR.6853.01.2022                                                        Rawicz, 2023-05-25

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ) oraz na podstawie Uchwały Nr LXIII/668/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 

1. położonej w Dębnie Polskim przy ul. Pelikana,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00046091/3,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 163/7 o powierzchni 0.3547 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków 
gruntowych stanowiącej łąki trwałe ( ŁV ),

6. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast objętej decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu wody surowej oraz budowie instalacji zasilania i sterowania studni,

7. niezabudowanej, ogrodzonej, niezagospodarowanej, pokrytej roślinnością trawiastą, 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółki z o. o.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 69 000,-zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 ).

Czynność sprzedaży ww. nieruchomości jako dostawa terenów budowlanych, przeznaczonych zgodnie  z decyzją pod zabudowę, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ), stąd cena sprzedaży stanowi kwotę: 84 870,-zł brutto ( słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 07 lipca 2023 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: http://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

            

Wywieszono: 2023-05-25

Zdjęto:           2023-…….…..

 

Sprawę prowadzi: Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                      

Powiadom znajomego