W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

SPiR.039.08.2023                                                     Rawicz, 2023-05-25

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ) oraz na podstawie Uchwały Nr LXIII/676/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej części nieruchomości: 

1. położonej w Rawiczu przy ul. 17 Stycznia,

2. będącej własnością Gminy Rawicz, 

3. zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7,

4. stanowiącej część ( o powierzchni poniżej 1 m2 ) działki gruntu nr 363/2,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych stanowiącej drogi ( dr ) oraz będącej gminną drogą publiczną Nr 810617P,

6. przeznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4022 ) pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej ( symbol: 3KD-L ),

7. zabudowanej urządzeniem infrastruktury technicznej tj. ogólnodostępną stacją ładowania pojazdów elektrycznych,  

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym osobie prawnej: Horyzont EV Spółka z o. o. we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 82/10, na czas oznaczony tj. na okres 15 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług ładowania pojazdów elektrycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ).

Stawka czynszu z tytułu dzierżawy części ww. nieruchomości  została ustalona rocznie na kwotę: 240 zł netto plus 23%VAT tj. 295 zł 20 gr brutto ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100 ).

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: http://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

            

            

 

Wywieszono: 2023-05-25

Zdjęto:           2023-…………..

 

 

Sporządził: 

Przemysław Mórawski

Powiadom znajomego