W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

SPiR.6840.03.2023                                                            Rawicz, 2023-08-08

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ) oraz na podstawie Uchwały Nr LXVI/695/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 07 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego.

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 

1. położonej w Rawiczu przy ul. Władysława Broniewskiego,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1469/9 o powierzchni 0.0015 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków 
gruntowych stanowiącej inne tereny zabudowane ( Bi ),

6. zabudowanej budynkiem garażowym,

7. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( symbol MW ),

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego ( garażu ), któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 18 180,-zł,  ( słownie: osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100 ),

Czynność sprzedaży ww. nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 20 września 2022 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: http://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

Wywieszono: 2023-08-08

Zdjęto:           2023-……..Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                                                                               Przemysław Mórawski tel. 65 616 49 84 w. 440                                                                                                                                    

Powiadom znajomego