W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

SPiR.7125.01.2023                                     Rawicz, 2023-08-25

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506 ), uchwały Rady Miasta i Gminy Rawicz Nr XLIX/303/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rawicz oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XVI/151/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/15.

Burmistrz Gminy  Rawicz

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości: 

1. położonej w Rawiczu przy ul. Stefana Bobrowskiego 8,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00027859/6,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 256/8 o powierzchni 0.0683 ha,

5. przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Starego Miasta w Rawiczu ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4022 ) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol: 5MW ),    

6. stanowiącej lokal mieszkalny nr 45 położony na piątej kondygnacji, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 45,25 m2 wraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4525/268600 części, przy czym w ramach części wspólnej nabywca korzystać będzie na zasadach wyłączności z piwnicy znajdującej się w tym budynku,

przeznaczonej do sprzedaży wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu. 

Dla ww. nieruchomości lokalowej zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej Nr SCHE/11433/76/2023, zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii, właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, oraz zostało wydane przez Starostę Rawickiego zaświadczenie o sygn. ABŚ.670.2.161.2023 z dnia 06 lipca 2023 r. potwierdzające, że stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

Ceny sprzedaży powyższej nieruchomości lokalowej po zastosowaniu 60% bonifikaty została ustalona na kwotę: 74 120 zł, przy czym ww. kwota sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zostaje rozłożona na dwie raty, przy czym pierwsza rata w wysokości: 37 060 zł płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a druga rata w wysokości: 37 060 zł wraz z oprocentowaniem ( przy czym rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP ) płatna jest w ciągu jednego roku od dnia podpisania umowy.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 02 października 2023 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: http://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

 

 

Wywieszono: 2023-08-25

Zdjęto:           2023-……..……..

 

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                              Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                 tel. 65 546 54 40 

Powiadom znajomego