W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA
trzeci  ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Żołędnicy 29 oraz udziału w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Żołędnicy, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 257.

Ogłoszony na dzień 02 marca 2023 r. pierwszy przetarg oraz ogłoszony na dzień 27 lipca 2023 r. drugi przetarg, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przeznaczony do sprzedaży samodzielny lokal nr 2 ( dla którego prowadzona jest księga wieczysta Nr PO1R/00044469/0 ), położony  jest w  budynku wielolokalowym ( trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, z dachem płaskim krytym papą, w którym znajduje się łącznie 12 lokali, po 6 lokali w każdej klatce ), na parterze, czyli pierwszej kondygnacji oraz składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 87,70 m2. Sprzedaż lokalu nr 2 następuje wraz z udziałem wynoszącym 877/8034 części w nieruchomości wspólnej tj. działce gruntu nr 380                 o powierzchni 0.1035 ha ( zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00031252/2 ) oraz w częściach budynku i  urządzeniach, które nie służą do  wyłącznego użytku właściciela lokalu. Brak jest pomieszczeń przynależnych do lokalu, przy czym właściciel lokalu nr 2 na prawo do korzystania na zasadach wyłączności z piwnicy o powierzchni użytkowej 13,50 m2, w ramach części wspólnych.

Lokal nr 2 wyposażony jest elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych.

Dla ww. nieruchomości lokalowej zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej Nr SCHE/11433/88/2023, zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii, właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W dziale III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej widnieją następujące wpisy: „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z niniejszej nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”.

Ponadto z nieruchomością lokalową wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przetargiem objęty został udział Gminy Rawicz wynoszący 4/288 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Żołędnicy, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 257 o powierzchni 1.0387 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00030720/7, stanowiącej wspólny teren dróg dojazdowych, zieleni oraz miejsc postojowych między budynkami.

Nieruchomości stanowiące przedmiot niniejszego przetargu w obowiązującym miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego „Żołędnica” ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4023 ) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol MW ).    

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę -  210 000,-zł, przy czym czynność sprzedaży ww. nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

Trzeci przetarg ustny  nieograniczony odbędzie się w dniu 08 listopada 2023 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, pokój nr 102, I piętro . 

Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. kwoty: 21 000,-zł ( wniesione w pieniądzu) w terminie do dnia 02 listopada 2023 r. na  konto  Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz w PKO  Bank Polski S.A nr  36  1020  4027  0000  1402  1525  1769.                                                                                          
Wyznaczony termin uiszczenia  wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez nabywcę  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego znajdować się na  koncie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

W  razie  uchylania  się ( bez  usprawiedliwienia ) osoby ustalonej jako nabywca  nieruchomości  od  przystąpienia do zawarcia  umowy  notarialnej  Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania  z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe  informacje  odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr tel. (65) 616 49 84 wewn. 437 lub 440. Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania oraz uzgodnieniu terminu z pracownikiem tut. Urzędu ( drogą telefoniczną ).

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania w niniejszym przetargu w imieniu oferenta.

 

 

 

 

 

Wywieszono: 2023-09-27

Zdjęto:           2023-………

 

 

 

 

 

Sporządził: 

Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                                                  tel. 65 616 49 84 w. 440                                     

Powiadom znajomego