W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

SPiR.6840.08.2022                                                 Rawicz, 2022-12-05

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ),

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości: 

1. położonej w Słupi Kapitulnej,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00031720/4,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 444/10 o powierzchni 0.0412 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków 
gruntowych stanowiącej nieużytki ( symbol: N ),

6. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol RM/MN  ),

7. niezabudowanej, nieogrodzonej, nieutwardzonej, niezagospodarowanej, porośniętej roślinnością trawiastą i krzaczastą, nieposiadającej dostępu do drogi publicznej,  

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej, będącej właścicielem nieruchomości przyległej, położonej w Słupi Kapitulnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1R/00046540/6, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 24 720,-zł, ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100 ),

Czynność sprzedaży ww. nieruchomości jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 17 stycznia 2023 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu: https://bip.rawicz.pl/artykuly/786/przetargi-nieruchomosci przez okres 21 dni.

Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Panoramie Leszczyńskiej.

 

Wywieszono: 2022-12-05

Zdjęto:           2023-…….…..

 

Sprawę prowadzi: Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                      

Powiadom znajomego