W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR 140/15

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/87/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( tekst jednolity DZ.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ),

Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XI/87/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia
26 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 listopada 2015 roku Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie poinformował Gminę Rawicz, że wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z prośbą o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację Projektu nr 1 pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. W konsekwencji został podpisany Aneks nr 3 do w/w pożyczki, gdzie zostały zamienione zabezpieczenia z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenia wekslowe pożyczkobiorcy czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.

W związku z powyższym zaistniała konieczność uchylenia Uchwały
Nr XI/87/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

BD.
Powiadom znajomego