W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

UCHWAŁY NR XV/139/15

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie wyrażenia stanowiska o zamiarze udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się stanowisko o zamiarze udzielenia w roku budżetowym
2016 pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 5484P na odcinku Szymanowo-Osiek”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U ZA S A D N I E N I E

W 2016 roku Starostwo Powiatowe w Rawiczu zamierza przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 5484P na odcinku Szymanowo-Osiek”. Opracowanie dokumentacji na w/w zadanie ma być współfinansowane przez Powiat Rawicki, Gminę Rawicz oraz Gminę Pakosław.

Szacowany całkowity koszt opracowania projektu ma wynieść
330.000 zł. Udział Powiatu i Gmin będzie proporcjonalny do poniesionych wydatków.

Dokumentacja projektowa dotyczy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego, na przestrzeni lat 2016-2020. Środki na realizację przedsięwzięcia mają zostać pozyskane z programu WRPO na lata 2016-2020, działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Celem powyższego przedsięwzięcia jest rozbudowa dróg rowerowych, dzięki którym mieszkańcy oraz turyści mają możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu miejskiego oraz uprawiania turystyki rowerowej.

Przewidywane efekty to poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych i zmniejszenie emisji spalin.

BD.Powiadom znajomego