W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

UCHWAŁA NR XV/141/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR XV/141/15

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2015-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92)
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2015-2023 Załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający „Wieloletnią Prognozę Finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/141/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2015-2023

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany
w zakresie dostosowania prognozy 2015 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów, związane ze zmianami w budżecie Gminy Rawicz dokonanymi przez Burmistrza Gminy Rawicz w okresie od 25.11.2015 r. do 16.12.2015 r.

Ponadto dokonano umniejszenie zaplanowanych na lata 2015-2023 wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w kwotach:

- w roku 2015 - 95.884 zł;

- w roku 2016 - 95.884 zł;

- w roku 2017 - 95.884 zł;

- w roku 2018 - 95.884 zł;

- w roku 2019 - 95.884 zł;

- w roku 2020 - 159.925 zł;

- w roku 2021 - 159.925 zł;

- w roku 2022 - 159.925 zł;

- w roku 2023 - 119.148 zł.

Pismem z dnia 23 listopada 2015 roku Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o.
w Lesznie poinformował Gminę Rawicz, że wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z prośbą
o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację Projektu nr 1 pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
W konsekwencji został podpisany Aneks nr 3 do w/w pożyczki, gdzie zostały zamienione zabezpieczenia z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenia wekslowe pożyczkobiorcy czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.

W związku z powyższym zaistniała konieczność uchylenia Uchwały
Nr XI/87/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego oraz wprowadzenie stosownych zmian do uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 215 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2015-2023.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2015-2023” dołącza się do tabeli WPF. Wprowadzenie zmian spowodowało zaktualizowanie danych zawartych w w/w objaśnieniach w pkt 5.

BD.

Załączniki

Powiadom znajomego