W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

UCHWAŁA NR XV/143/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR XV/143/15

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz

na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawicz na lata 2016-2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających
z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1/ związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy
i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2015-2023.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Załączniki

Powiadom znajomego