W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Program dotacji do wymiany źródeł ciepła Gminy Rawicz

Przedmiot dotacji

Przedmiotem dotacji są przedsięwzięcia polegające na likwidacji dotychczasowego, podstawowego źródła ciepła – kotła węglowego niespełniającego wymagań V klasy, użytkowanego przez co najmniej 4 lata i zakupie oraz montażu nowego źródła ciepła.

Beneficjenci

 • osoby fizyczne
 • przedsiębiorcy
 • wspólnoty mieszkaniowe

Wartość dotacji

50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 4.000 zł.

Dotacja w 5 krokach

Krok 1

Złóż kompletny wniosek o udzielenie dotacji w trakcie trwania naboru (tj. od 1 stycznia do 31 maja) do Urzędu Miejskiego w Rawiczu. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Rawicz oraz w Urzędzie Miejskim w Rawiczu.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć:

 • tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej),
 • pisemną zgodę właściciela/współwłaściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wymianę dotychczasowego źródła ciepła (jeżeli dotyczy),
 • dokumentację fotograficzną dotychczasowego źródła ciepła.

Krok 2

Podpisz umowę dotacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pisma informującego o możliwości jej zawarcia.

Krok 3

Zrealizuj przedsięwzięcie. Ważne jest, aby zakup i montaż nowego źródła ciepła nastąpił po zawarciu umowy dotacji. Ponadto nowe źródła ciepła powinno stanowić jedno z poniższych:

 • kocioł gazowy                               – klasa efektywności energetycznej minimum A,
 • kocioł olejowy                               – klasa efektywności energetycznej minimum A,
 • kocioł gazowo - olejowy,
 • kocioł elektryczny,
 • pompa ciepła                                  – klasa efektywności energetycznej minimum A+,
 • kocioł na pellet drzewny*              – klasa efektywności energetycznej minimum A+,
 • kocioł zagazowujący drewno*     – klasa efektywności energetycznej minimum A+,
 • kocioł węglowy *                            – V klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

*W przypadku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci dystrybucji gazu, nie przyznaje się dotacji na przedmiotowe źródło ciepła.

Krok 4

Złóż kompletny wniosek o dokonanie rozliczenia i wypłatę dotacji w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania lecz nie później niż do 15 listopada roku, w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć:

 • faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła wraz z potwierdzeniem dokonanych płatności,
 • umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego lub energii elektrycznej (jeżeli dotyczy),
 • informację o rodzaju, sprawności i mocy nowego źródła ciepła, dane techniczne lub dokumentację techniczną (np. ksero ze specyfikacji technicznej),
 • dokument potwierdzający spełnienie przez nowe źródło ciepła wymagań, o których mowa w kroku 3,
 • protokół odbioru zawierający opis sporządzony przez wykonawcę realizującego zadanie,
 • dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji lub dokument zaświadczający o trwałym odłączeniu dotychczasowego źródła ciepła,
 • dokumentację fotograficzną przestawiającą stan po realizacji inwestycji.

Krok 5

Odbierz dotację i ciesz się swoim wkładem w wyższą jakość powietrza w Gminie Rawicz!

UWAGA!

Nie dopuszcza się podwójnego finansowania kosztów, rozumianego jako całkowite lub częściowe  sfinansowanie danego kosztu dwa razy lub więcej ze środków publicznych (krajowych lub wspólnotowych).

 
Więcej informacji dot. programu można uzyskać pod nr tel.: 519 518 595 lub 65 546 54 36.


Uchwała nr LI/542/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.

Załączniki

Powiadom znajomego