W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty

Podstawa prawna:

 • Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z art. 67a Ordynacji Podatkowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, umorzyć odsetki za zwłokę.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo-Budżetowy, Zespół Podatków i Opłat Lokalnych
Zastępca Naczelnika ds. Podatków i Opłat Lokalnych Bartosz Kuczyński, tel. (65) 616 49 83 wew. 455


Wymagane dokumenty:

W przypadku osób fizycznych

 • Uzasadniony wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/umorzenie zaległości podatkowej/rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym (druk w załączniku)

 

Załączniki:

 • zaświadczenie o osiągniętych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. odcinków rent, emerytur, wynagrodzeń za pracę),
 • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,
 • udokumentować ponoszone wydatki (np. rachunki za czynsz, energię, leczenie itp.),
 • kserokopie decyzji podatkowych, jeżeli wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne na terenie innej gminy,
 • zaświadczenia lekarskie, potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, rachunki za leki, itp.)
 • decyzje o przyznanych dopłatach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dot. rolników),
 • dokumenty potwierdzające przyznane stypendia, zasiłek rodzinny i świadczenia z opieki społecznej
 • kopia deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
 • kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
 • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukęW przypadku przedsiębiorców

 • Uzasadniony wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/umorzenie zaległości podatkowej/rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych (we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD).

 

Załączniki:

 • zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc raz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk w załączniku)
 • dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
 • kopie deklaracji podatkowej opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
 • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

Załączniki

Powiadom znajomego