W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

IR-III.747.10.2014.3                                                    Poznań, 8 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 9q ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, ze zm.) - zwanej dalej ustawą, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) - zwanej dalej Kpa,

zawiadamiam,

że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały zmiany podania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolski ego z dnia 7 maja 2015 r. Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego - Rawicz od km 59,693 do km 64,440 do warunków technicznych Vmax≤160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś – 221 kN”, na wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia przedmiotowej decyzji w zakresie działki o nr. ewid. 1005/7 ark. 6 obręb 0001 Rawicz, jednostka ewidencyjna 302205_4, Rawicz - miasto (działka powstała z podziału działki 1005/1 zatwierdzonego powyższą decyzją).

Jednocześnie zawiadamia m, że zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, w związku z art. 9o ust. 6 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 10 marca 2021 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie po przez obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych gmin y oraz urzędu wojewódzkiego (Biuletynie Informacji Publicznej), a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 10 Kpa, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a także mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów ora z zgłoszonych żądań w terminie do dnia 29 marca 2021 r.

Informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  z wystąpieniem  stanu  epidemii (Dz.U. poz. 367), wprowadził od dnia 27 lutego 2021 r. do od wołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia w zakresie, który nie może zostać zrealizowany poprzez inne kanały komunikacyjne takie jak: telefon, e-mail, ePUAP czy poczta tradycyjna. We wszystkich sprawach prowadzonych przez WU W w Poznaniu można się kontaktować z pracownikami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 lub mailowo (tel. 61-854-12-75, e-mail: lmichalski@poznan.uw.gov.pl). Bieżące informacje dotyczące funkcjonowanie WUW w Poznaniu, w tym dotyczące możliwości obsługi bezpośredniej klientów, dostępne są na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Marcin Karpiński

Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego