W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Starosty Rawickiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku

OBWIESZCZENIE
STAROSTY RAWICKIEGO


z dnia 16 kwietnia 2021 roku


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1363 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.; zwanej dalej
„Kpa”) zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 171/21 znak ABŚ.6740.615.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Szymanowo - Słupia Kapitulna w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" na działkach o nr ewid. gruntu 787 (787/1, 787/2), 794 (794/1, 794/2), 657/16 (657/21, 657/22), 656 (656/1, 656/2), 655 (655/1, 655/2), 654 (654/1, 654/2), 653 (653/1, 653/2), 652 (652/1, 652/2), 651 (651/1, 651/2), 512 (512/1, 512/2), 508/2 (508/5, 508/6), 508/1 (508/3, 508/4), 382 (382/1, 382/2), 506/1 (506/2, 506/3), 378 (378/1, 378/2), 379 (379/1, 379/2), 380 (380/1, 380/2), 385 (385/1, 385/2), 501/5 (501/8, 501/7), 417/1 (417/3, 417/4), 416/2 (416/5, 416/6), 416/1 (416/3, 416/4), 5292/2 (5292/4, 5292/5), 788, 511, 294, 386, 499, 414, 415 położonych w obrębie Szymanowo;
na działkach o nr ewid. gruntu 5290/4 (5290/9, 5290/10), 5290/3 (5290/7, 5290/8), 5290/5, 5290/6
położonych w obrębie Sarnówka;
na działkach o nr ewid. gruntu 1534 (1534/1, 1534/2), 1535 (1535/1, 1535/2), 1552 (1552/1, 1552/2), 1557 (1557/1, 1557/2), 1558 (1558/1, 1558/2), 1559/1 (1559/2, 1559/3), 1561/4 (1561/8, 1561/9), 1561/5 (1561/6, 1561/7), 1597/2 (1597/3, 1597/4), 1563 (1563/1, 1563/2), 1571 (1571/1, 1571/2), 1105 (1105/1, 1105/2), 1106 (1106/1, 1106/2), 1107/1 (1107/5, 1107/6), 1107/2 (1107/3, 1107/4), 1122/1 (1122/27, 1122/28), 1108/2 (1108/3, 1108/4), 1110 (1110/1, 1110/2), 1111 (1111/1, 1111/2), 1123 (1123/1, 1123/2), 1124 (1124/1, 1124/3), 1125 (1125/1, 1125/2), 1128 (1128/1, 1128/2), 1129 (1129/1, 1129/2), 1132 (1132/1, 1132/2), 1133 (1133/1, 1133/2), 1137 (1137/1, 1137/2), 1716 (1716/1, 1716/2), 1533, 1104/1 położonych w obrębie Słupia Kapitulna.


W powyższym wykazie działek przyjęto niżej podane oznaczenia :
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Powiatu Rawickiego.


Jednocześnie informuję, że :
1. ustalono termin wydania nieruchomości na 120 dzień od dnia, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna,
2. zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej w/w decyzją wyda tę nieruchomość, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania,
3. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Rawickiego, wydaje Starosta Rawicki (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 65 546 51 10) ,
4. jeżeli na nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna, prawa te wygasają,
5. jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna.


Stosownie do art. 11f ust. 4 ustawy informuję, że w tutejszym Starostwie, Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska (Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego nr 2, pok. 14, w godzinach pracy urzędu) strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego
w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Rawickiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, zamieszczone na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Gminy Rawicz, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej powiatu rawickiego oraz opublikowane w prasie lokalnej, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 11f ust. 3 ustawy.


Starosta Rawicki
(-) Adam Sperzyński

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 388 kB

Powiadom znajomego