W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia dot. ochrony środowiska - rok 2008

XML

Obwieszczenie GGPPiOŚ 7624-02/08

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006r. (Dz. U. z 2008 r.  Nr 25 poz. 150 ze zm.) Urząd Miejski Gminy Rawicz informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczone zostały dane o odmowie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

Ogłoszenie GGPPiOŚ 7624-37/08

Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:" Przebudowie dróg gminnych- ulic Wyspiańskiego i Zapolskiej w Rawiczu" wydanej na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych "MAŻUR" -Marek Żurek, ul. Gajowa 1, 63-900 Rawicz

Obwieszczenie GGPPiOŚ 7624-37/08

informuję strony postępowania, że w dniu 20.11.2008 r.zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy Rawicz Zn. GGPPiOŚ 7624-37/08 o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie dróg gminnych - ulic Wyspiańskiego i Zapolskiej w Rawiczu (dz o nr ewid gruntu 1104 i 1091).

Ogłoszenie GGPPiOŚ 7624-37/08

zawiadamiam, że w dniu 29.10.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Pana Marka Żurka - Zakład Usług Ogólnobudowlanych "MAŻUR", ul. Gajowa 1, 63-900 Rawicz, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ulic Zapolskiej i Wyspiańskiego w Rawiczu (dz. o nr ewid. gruntu 1104 i 1091, obręb Sarnowa".

O G Ł O S Z E N I E GGPPiOŚ 7624-29/08

Na podstawie art.  19 ust. 2 pkt 4a  ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, ze zm.) Urząd Miejski Gminy  Rawicz informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczony został

O G Ł O S Z E N I E GGPPiOŚ 7610-01/08

Na podstawie art. 34 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Urząd Miejski Gminy Rawicz informuje o sporządzeniu projektów następujących dokumentów: AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RAWICZ NA LATA 2008-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2014; AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY RAWICZ, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie GGPPiOŚ 7624-18/08

„Budowie zagrody rolniczej składającej się z: dwóch budynków inwentarskich – indyczarni (łączna obsada 208 DJP), 3 zbiorników na ścieki bytowe, budynku mieszkalnego oraz stodoły do przechowywania ściółki na terenie dz. o nr ewid. gruntu 680 i 681 i 682 obręb Słupia Kap.”

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-17/08

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) Urząd Miejski Gminy Rawicz informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczone

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-15/08

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) Urząd Miejski Gminy Rawicz informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczone zostały dane o decyzji Burmistrza Gminy Rawicz

Obwieszczenie GGPPiOŚ 7624-17/08

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.  46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150) informuję strony postępowania, że w dniu 13.05.2008 r.  zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy Rawicz