W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia dot. ochrony środowiska - rok 2009

XML

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-41/09

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1227) Urząd Miejski Gminy Rawicz – Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowie zagrody rolniczej składającej się z 2 budynków inwentarskich -indyczarni o łącznej obsadzie 597,12 DJP, 3 zbiorników na ścieki, stodoły do przechowywania ściółki, oraz budynku mieszkalnego na dz. o nr ewid. gruntu 680, 681 i 682 obręb Słupia Kapitulna, gm. Rawicz”

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-38/09

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ 7624-38/09 z dnia 03.11.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:„Rozbudowie drogi gminnej  Rawicz - Folwark - Kąty- Dębno Polskie na odcinku od torów kolejowych   do drogi krajowej nr 5 wraz z odwodnieniem na działkach  nr 30/5, 31, 32, 34/5, 34/6, 35, 36/1, 36/2, 41, 42, 43/1, 44, 45 46, 47, 49/1, 49/3, 49/5, 50, 51, 52, 53.” 

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-34/09

Zgodnie  art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  GGPPiOŚ 7624-34/09 z dnia 28.10.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Rozbudowa istniejącego Zakładu Przetwórstwa  Indyków na części  działek o nr ewid. 635 i 637 obręb Słupia Kapitulna, gm. Rawicz, powiat Rawicz, województwo wielkopolskie”

Ogłoszenie GGPPiOŚ 7624-38/08-09

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  " Modernizacji odlewni żeliwa polegającej na zmianie technologii produkcji w Odlewni Rawicz Sp. z o.o. celem dostosowania do wymogów ochrony środowiska i uzyskaniu zdolności produkcyjnej po modernizacji wynoszącej 19 Mg/dzień w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej nr 2 ( działka nr 235/48) gmina Rawicz" wydanej na podstawie wniosku złożonego przez Odlewnię Rawicz Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej nr 2.

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-31/09

Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  GGPPiOŚ 7624-31/09 z dnia 28.09.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie bazy paliw na terenie Ferm Drobiu  WOŹNIAK Sp.z.o.o. w miejscowości Żylice na dz. o nr ewid. gruntu 100/2, 99/6, 87/2, 83, obręb Żylice 

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-28/09

Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  GGPPiOŚ 7624-28/09 z dnia 28.09.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie budynku inwentarskiego - chlewni  na działce o nr ewid.  370 i 371 obręb Wydawy gm. Rawicz.

O G Ł O S Z E N I E GGPPiOŚ 7624-26/09

Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  GGPPiOŚ 7624-26/09 z dnia 19.08.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie dróg gminnych, ulic Łabędziej, Malinowej i Wiśniowej  w Sierakowie i Rawicz na działkach  nr 89/2 obręb Rawicz oraz  na dz. o nr ewid. gruntu 283/5, 284/2, 285/8, 286/2,  290/3, 291/1, 295/16 309/3, 309/11, 473/8, 296/2, 309/9 obręb Sierakowo.

ZAWIADOMIENIE GGPPiOŚ 7624-26/09

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227)   informuję strony postępowania, że w dniu 12.08.2009 r.  zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy Rawicz Zn. GGPPiOŚ 7624-26/09 o braku obowiązku  przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:„Przebudowie dróg gminnych, ulic Łabędziej, Malinowej i Wiśniowej  w Sierakowie i Rawicz na działkach  nr 89/2 obręb Rawicz oraz  na dz. o nr ewid. gruntu 283/5, 284/2, 285/8, 286/2,  290/3, 291/1, 295/16 309/3, 309/11, 473/8, 296/2, 309/9 obręb Sierakowo”

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-30/09

Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  GGPPiOŚ 7624-30/09 z dnia 11.08.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku  handlowo - usługowego  (serwis samochodowy) z mieszkaniem służbowym w Rawiczu przy ul Sarnowskiej dz  o nr ewid gruntu 146/13, obręb Sierakowo”

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-25/09

Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  GGPPiOŚ 7624-25/09 z dnia 20.07.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowie  ulicy Konopnickiej w Rawiczu wraz z odwodnieniem na działce nr 795, obręb Rawicz”